Іван Франко: життя та творчість

Дослідження життєвого шляху видатного українського письменника Івана Франка. Аналіз творчої та наукової спадщини, перекладацької діяльності. Релігійні погляди письменника. Переклади творів Франка іншими мовами. Останні роки життя. Вшанування пам'яті.

Подобные документы

 • Аналіз дослідження творчості та громадської діяльності українського письменника Івана Франка та його зв’язків з польським літературним рухом кінця ХІХ століття. Головні особливості франкового листування з видатною польською письменницею Елізою Ожешко.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Вивчення біографії та творчої діяльності Івана Франка, якому серед культурно-громадських і політичних діячів слов’янства останньої чверті ХІХ ст. належить одне з найпочесніших місць. Аналіз творів про життя трудящих - збірка "Борислав", поема "Мойсей".

  реферат, добавлен 10.10.2010

 • Дослідження основних принципів літературно-естетичних та творчих взаємозв'язків І. Франка та Ф. Достоєвського в компаративному контактно-генетичному аспекті. Аналіз літературно-критичної спадщини Франка в контексті творчості російського письменника.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Короткий нарис життя Івана Франка як однієї з найбільш видатних фігур української, вітчизняної і світової літератури кінця XІ – початку XX в. Ідеї, прагнення і почуття цілого покоління українського народу, особливості їх відбиття в творах автора.

  реферат, добавлен 19.01.2013

 • Дослідження явища українського і польського модернізму в рецепції та оцінці Івана Франка. Аналіз особливостей використаня контактно-генетичних та історико-типологічних підходів Івана Франка в оцонці драматичних творів В. Винниченка і Ст. Пшибишевського.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Дослідження поезії і прози І. Франка як зенітної фази у творчій еволюції письменника. Аналіз специфіки гармонійного синтезу етико-антропологічних та історіософських проблем людства у його творах. Вивчення художньої тканини твору українського митця.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

 • Розвиток фольклористичної концепції Івана Франка. Еволюція критичної рецепції фольклористичних публікацій Оскара Кольберга у його працях. Особливості еволюції оцінки наукового доробку Кольберга у рецензіях і статтях українського письменника Івана Франка.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Біографічні відомості з життя видатного російського письменника, драматурга та публіциста М.В. Гоголя. Етапи творчості письменника та її вплив на культурний розвиток тогочасного суспільства. Перелік та характеристика найбільш знакових творів письменника.

  презентация, добавлен 05.10.2016

 • Внесок українського письменника Івана Франка у розвиток української літературної мови. Вибір засобів висловлювання та тонке відчуття мови. Польські вирази і слова в творах письменника. Необхідність вироблення єдиної української літературної мови.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Життєві обставини та творчість українського поета Івана Франка, особливість та мелодійність його ліричних творів. Історія появи в житті Івана Франка збірки "Зів’яле листя", її місце в творчості поета. Інтимна лірика та особистісні мотиви в збірці.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.