Іван Франко: життя та творчість

Дослідження життєвого шляху видатного українського письменника Івана Франка. Аналіз творчої та наукової спадщини, перекладацької діяльності. Релігійні погляди письменника. Переклади творів Франка іншими мовами. Останні роки життя. Вшанування пам'яті.

Подобные документы

 • Творча особистість Івана Франка з точки зору мовностилістичної та лінгвістичної площин. Характеристика праці О. Сербенської "Мовний світ Івана Франка". Дитинство майбутнього письменника, його писемно-літуратурна діяльність. Аналіз кольоросвіту Франка.

  статья, добавлен 26.02.2016

 • Особливість вивчення релігійних мотивів у спадщині Івана Франка. Характер загальноісторичних та світоглядних орієнтирів українського письменника. Місце націотворчих ідей у роздумах вченого. Аналіз новаторського спрямування філософського змісту "Мойсея".

  статья, добавлен 29.09.2016

 • І. Франко як письменник, перекладач, філософ та громадський діяч. Художнє осмислення феномена митця через висвітлення його життєвого і творчого шляху. Вірш «Каменярі» - заклик знедолених людей боротися зі свавіллям і неправдою. Символічні образи поезії.

  доклад, добавлен 31.01.2012

 • Сучасні напрямки в осягненні феномену Івана Франка. Рецензія на монографію Катерини Дронь "Міфологізм у художній прозі Івана Франка". Дослідження особливостей введення різнообсягових міфологічних елементів у текстуру прози українського письменника.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Сучасні напрямки в осягненні феномену Івана Франка, розвиток літературознавчого, фольклористичного та мовознавчого вектору. З’ясування міфологічного підкладу творчості письменника у дослідженні "Міфологізм у художній прозі Івана Франка" Катерини Дронь.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Аналіз критичних думок Івана Франка, у яких представлені згадки про критичну та художню творчість письменника, етнографа, історика М. Грабовського. Місце та роль польського митця в літературному процесі та культурному житті України першої половини ХІХ ст.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Релігійно-філософські ідеї Івана Франка щодо релігії і церкви як головної складової ментальності української нації, відображені в його творах "Смерть Каїна" та "Мойсей". Фальсифікація радянських дослідників питання щодо атеїстичних поглядів І. Франка.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Дитинство майбутнього письменника. Короткий біографічний нарис життя та творчості українського письменника М.В. Гоголя. Аналіз психологічної глибини та естетичної неповторності гоголівських творів. Характеристика гуманістичного пафосу письменника.

  доклад, добавлен 12.02.2011

 • Життєпис Івана Яковича Франка - українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча. Творча спадщина: поезія, проза, драматургія. Праці по філософії, теорії літератури, мовознавству, етнографії, історії.

  презентация, добавлен 23.04.2014

 • Аналіз стану питання про вивчення педагогічної спадщини Б.Н. Мітюрова. Осмислення внеску українського педагога у цілісне вивчення спадщини Івана Франка. Найважливіші педагогічні проблеми, що знайшли висвітлення у працях Мітюрова про відомого просвітителя.

  статья, добавлен 03.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.