Іван Франко: життя та творчість

Дослідження життєвого шляху видатного українського письменника Івана Франка. Аналіз творчої та наукової спадщини, перекладацької діяльності. Релігійні погляди письменника. Переклади творів Франка іншими мовами. Останні роки життя. Вшанування пам'яті.

Подобные документы

 • Аналіз мемуарно-автобіографічної прози Анни Франко-Ключко та Василя Франка, які значно розширили портрет класика української літератури І.Я. Франка. Виявлення літературного портрету письменника з урахуванням структурної та ідейно-художньої еволюції.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Дослідження українського хорового співу в художній інтерпретації письменника Івана Франка. Образне мислення І. Франка: національна органічність цих співочих виявів виступає у різноманітних життєвих ситуаціях, історичних і соціокультурних обставинах.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Аналіз польськомовного тексту повісті Івана Франка "Для домашнього огнища" з погляду суперечливих оцінок поляків - сучасників письменника. Розгляд відгуків на твір з 1892 до 1897 року. Простеження ключових тенденцій тогочасної читацької рецепції твору.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Іван Франко як митець і науковець, його роль у формуванні національної культурної свідомості народу. Вивчення поетичного арсеналу митця. Роль Івана Іранка в національному відродженні українського духу. Світове значення літературної спадщини письменника.

  научная работа, добавлен 01.04.2015

 • Дослідження сприйняття творчості та особистості Івана Франка в англомовному світі та ролі Персіваля Канді, Віри Річ та Роми Франко в популяризації його творів. Вивчення англомовних наукових праць, присвячених окремим аспектам творчості письменника.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Визначення ролі І. Франка в становленні української нації, його діяльність як суспільного діяча та поета. Короткі біографічні дані про дитинство та юність письменника. Історія виходу його першої збірки "З вершин і низин" та значення для нащадків.

  реферат, добавлен 17.12.2013

 • Аналіз іншомовних слів як частини словникового складу української мови, їх вживання у творах художньої літератури. Характеристика життєвого та творчого шляху Івана Франка. Іншомовна лексика у творчій спадщині письменника на прикладі поеми "Мойсей".

  курсовая работа, добавлен 09.12.2015

 • Аналіз художньої прози І. Франка у площині текстових ознак індивідуального стилю письменника. Чинники, які справили виразний вплив на формування прозового тексту І. Франка. Аналіз грані взаємозв’язку тексту письменника з соціальною даністю, світоглядом.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Актуальні проблеми національного виховання у працях Івана Франка. Аналіз деяких творів письменника і доведення того, що завдання школи він бачив у вихованні національно свідомого молодого покоління. Поетична творчість і національний характер виховання.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Праці Ґражини Паздро з аналізу публіцистичного доробку Івана Франка. Співпраця письменника з різними періодичними виданнями. Рецепція Франка в польському літературознавстві, починаючи від перших прижиттєвих відгуків і завершуючи сучасними інтерпретаціями.

  статья, добавлен 28.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.