Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю

Розгляд особливостей побудови часопросторових моделей художнього світу письменницею. Окреслення характерних рис індивідуального стилю Г. Пагутяк. Визначення особливостей герметичності як літературного явища. Характеристика її як домінанти в прозі авторки.

Подобные документы

 • З’ясування специфіки вияву в прозі В. Дрозда іронії як невід’ємної складової художнього стилю. Художня реалізація іронічних установок через образи головних героїв. Розгляд творів як таких, що репрезентують характерні риси авторського світобачення.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Розгляд оригіналів віршів відомого австрійського поета Р.М. Рільке та їх перекладів В. Стусом. Розгляд різних типів перекладацьких трансформацій та їх впливу при передачі індивідуального стилю Рільке. Визначення наскрізних мотивів та шляхів відтворення.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Проведення аналізу п'єси В. Діброви, опублікованої в збірці "Чотири, три, два, один". Виокремлення ознак індивідуального стилю письменника. Ілюстрація людських долей у п'єсах драматурга. Гротексне висміювання поведінки людей на фоні побутових ситуацій.

  статья, добавлен 26.08.2018

 • Новела як жанр літератури. Особливості романтизму першої половини XIX ст. Характеристика художнього стилю Е. По. Незвичайне та надприродне у фантастичних новелах письменника. Аналіз особливостей змісту і стилю містико-фантастичного на основі його творів.

  курсовая работа, добавлен 26.06.2014

 • Суть художньої предметності як літературознавчої категорії. Художні предмети в системі індивідуального стилю Ліни Костенко, їх місце в організації художнього світу поетеси. Прийоми генерування емоційного настрою та художньої енергії поетичних текстів.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Аналіз художньої прози І. Франка у площині текстових ознак індивідуального стилю письменника. Чинники, які справили виразний вплив на формування прозового тексту І. Франка. Аналіз грані взаємозв’язку тексту письменника з соціальною даністю, світоглядом.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Дослідження особливостей художнього часу та художнього простору в "малій" прозі М.О. Булгакова - нарисах, фейлетонах, нотатках, оповіданнях, "маленькій" повісті. Сутність понять "час" і "простір". Розкриття їх значення для розвитку літератури ХХ століття.

  автореферат, добавлен 23.10.2013

 • Спогади й щоденникові записи Д. Гуменної як яскраве, унікальне явище серед мемуарних творів українських еміграційних письменників. Характеристика індивідуального стилю письменниці та методи розкриття нею поведінки та негативних рис людського характеру.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Обсяг основних ключових питань теорії словесності. Ефективність концепції домінанти для загальнотеоретичного й практичного розгляду стрижневих проблем художньо-естетичного процесу. Функція художньої домінанти в самоорганізації літературного формозмісту.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Розглянуто принципи співвідношення жанрово-стилістичних особливостей авторського "Я" публіцистики Рахманного з особливостями індивідуального стилю та зі специфікою його суто особистісного світогляду. Розкрито жанрову парадигму, якою послуговується автор.

  статья, добавлен 11.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.