Взаємодія та взаєморозуміння в контексті етики та культури ділового спілкування

Визначення взаємодії. Вплив етичних норм і правил на спільну діяльність. Якості, які допомагають підвищити особистісний вплив. Рівні взаєморозуміння та моральні бар'єри на шляху до нього. Основні механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.

Подобные документы

 • Історія становлення та розвитку етики, поняття та сутність моралі. Опис та специфіка моральних якостей. Характеристика та специфіка нормативної етики, значення проповіді в процесі передачі морально-нормативного змісту. Задачі дескриптивної етики.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Вивчення історії етики, як науки, що досліджує концепції моралі, етичні погляди, вчення на різних етапах розвитку людства. Історичний і логічний метод вивчення етики. Сучасна етика як теорія моралі. Непослідовність дослідження етичних учень минулого.

  реферат, добавлен 21.02.2018

 • Основні принципи конфуціанської етики. Первинні елементи моральної свідомості, функції релігійних відносин. Основи моралі за Кантом. Історичні форми стоїцизму та їх особливості. Глобальний контекст прикладної етики, етапи розвитку естетичної думки.

  контрольная работа, добавлен 17.09.2010

 • Етика як сукупність принципів людської поведінки. Виникнення ділового етикету. Спілкування - складова ділового етикету. Сторони етикету: комунікативна, інтерактивна і перфективна. Рівні спілкування. Імідж - зовнішнє віддзеркалення людського зображення.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Моральні засади професійної етики в Етичному кодексі лікаря України. "Клятва Гіппократа" як повний сили і гуманізму документ, який є основою етичного виховання студентів-медиків. Відмінності у поглядах на медичну етику в Україні і провідних країнах світу.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Вплив поведінки секретаря у службовій обстановці на враження потенційних клієнтів щодо установи в цілому. Вимоги норм професійної етики до вбрання, прикрас, зачіски та макіяжу службовця. Культура спілкування та обладнання робочого місця секретаря.

  презентация, добавлен 20.10.2015

 • Вивчення особливостей етики ринку в нашій країні. Характеристика моральних норм ринку. Розгляд ділової етики та етикету. Ділові контакти з американськими фірмами. Вивчення особливостей "чесної" конкуренції. Аналіз умов формування цивілізованої етики.

  реферат, добавлен 06.11.2013

 • Історія етичних і естетичних категорій. Розгляд основних принципів їх класифікації. Характеристика основних категорій етики - добро і зло, справедливість, смисл (сенс) життя, щастя, моральний вибір, совість (сумління), гідність і честь, моральний ідеал.

  контрольная работа, добавлен 28.10.2009

 • Особливості прояву професійної етики як одного зі складників організаційної культури підприємств туристичної галузі. Авторське визначення професійної етики з погляду сталого туризму. Рекомендації щодо імплементації етичного підходу в діяльності компаній.

  статья, добавлен 26.02.2016

 • Розглядання місця і ролі "Живої Етики" у творчості М. Реріха, специфіки калокагативного принципу у виявленні естетичних засад "Живої Етики", а також проблеми взаємодії етичного і естетичного у житті, художній творчості і наукових концепціях М. Реріха.

  автореферат, добавлен 24.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.