Етика для всіх професійних бухгалтерів

Визначальна характеристика професії бухгалтера - прийняття на себе відповідальності діяти в інтересах громадськості. Професійний бухгалтер повинен бути чесним у всіх професійних та ділових стосунках. Застережні заходи, розроблені законодавчими органами.

Подобные документы

 • Определение факторов возникновения конфликта, обязанности главного бухгалтера при выявлении документов, противоречащих законодательству. Регламентация профессиональных правил работников предприятия. Назначение и увольнение материально ответственных лиц.

  тест, добавлен 27.06.2009

 • Зміст та етика ділового спілкування, яке базується на таких правилах і нормах поведінки партнерів, які сприяють розвиткові співпраці. Професійне спілкування. Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна. Мораль, як форма суспільної свідомості.

  реферат, добавлен 22.03.2015

 • Анализ основных принципов этического кодекса профессионального бухгалтера и аудитора (честности, независимости, объективности, компетентности, конфиденциальности, должной тщательности) в отношении налоговой инспекции, условий и порядка платы за услуги.

  реферат, добавлен 07.11.2009

 • Формирование профессиональных моральных установок бухгалтера. Правила проведения аудиторских проверок. Анализ влияния нравственных установок индивида на выстраивание коммуникаторов с окружающими его людьми, государством и общественными институтами.

  статья, добавлен 20.08.2018

 • Обґрунтування етики відповідальності на релігійних засадах. Пошуки загального морально-ціннісного принципу на прикладі буддизму, католицизму та православ’я. Відповідальність людини перед Богом за наслідки своїх дій. Дбайливе ставлення до природи.

  статья, добавлен 13.05.2018

 • Усвідомлення необхідності нових підходів у вирішенні екологічних проблем. Теоретико-моральні засади становлення екологічної етики. Аналіз гуманістичних ідей відомого німецького мислителя А. Швейцера, відображених в його "етиці благоговіння перед життям".

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Процес поєднання етики і теорії бізнесу. Функціональна необхідність існування етичних правил в бізнесі. Історія розвитку ділових стандартів російських та американських підприємців. Ідея вироблення єдиного кодексу етичних принципів для бізнесменів.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Прийоми ефективного спілкування. Основи комунікації та критерії, яким повинна відповідати мова. Професійні вимоги до підприємця: виступи на засіданнях та ділових зустрічах. Телефонна розмова як "візитна картка" підприємця. Невербальні засоби спілкування.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Моральність - одна з форм самореалізації абсолютного духу на останній фазі його розвитку та рушійна сила всіх матеріальних і духовних суспільних відносин. Визначення основних проблем історичного розвитку моралі в етичних наукових дослідженнях Гегеля.

  статья, добавлен 17.12.2017

 • Стандарты морали и ценности, принятые в профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора. Разработка кодексов этики юристов. Формирование моральных принципов и нравственных норм поведения индивида в социуме. Главная задача этики бухгалтерской науки.

  статья, добавлен 20.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.