Етика для всіх професійних бухгалтерів

Визначальна характеристика професії бухгалтера - прийняття на себе відповідальності діяти в інтересах громадськості. Професійний бухгалтер повинен бути чесним у всіх професійних та ділових стосунках. Застережні заходи, розроблені законодавчими органами.

Подобные документы

 • Основні функції Аудиторської палати України. Розробка єдиної методологічної основи, форм і методів проведення аудиту. Кодекс професійної етики аудитора. Міжнародна федерація бухгалтерів. Вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному рівні.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Правила оформлення документів. Дипломатія як сукупність традицій, яких дотримуються у міжнародних стосунках. Етика ділових відносин на прикладі спілкування. Етика представлень і вітань. Види рукостискань. Програма перебування іноземної делегації.

  творческая работа, добавлен 03.06.2012

 • Професійна етика – кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста під час виконання службових завдань. Норми, які відповідають чинним законам та іншим нормативним документам, професійним знанням, відносинам у колективі. Професійна поведінка бухгалтера.

  доклад, добавлен 01.06.2016

 • Предпосылки возникновения бухгалтерского учета. Эволюция профессии "бухгалтер". Необходимость регулирования деятельности профессиональных бухгалтеров. Части, основные требования, цели и задачи кодекса этики бухгалтера, его фундаментальные принципы.

  отчет по практике, добавлен 06.10.2015

 • Загальне поняття про етику, її цілі, завдання, предмет, об’єкт. Сутнісна характеристика моралі як суспільного явища. Морально-професійні кодекси, їх функції. Сутність і призначення професійної етики як специфічного етичного кодексу людей певної професії.

  лекция, добавлен 11.11.2012

 • Етика ділових бесід та переговорів. Мета ділових переговорів, принципи підготовки до їх проведення. Правила організації бесіди. Підготовка приміщення. Угоди на основі компромісів. Метод врівноважування, інтеграції та варіацій при проведенні переговорів.

  реферат, добавлен 07.06.2013

 • Професійна етика перекладачів, її предмет та основні принципи та актуальність в інформаційному суспільстві. Моральний кодекс для перекладача. Проблеми етики перекладу в Україні та підхід зарубіжних теоретиків і практиків перекладу до етичних питань.

  реферат, добавлен 26.03.2014

 • Конфлікти цінностей природи і природоохоронні мотивації. Розгляд юридичної практики захисту прав природи. Визначення прав всіх живих істот на Землі. Екологічна етика і природоохоронна естетика. Зв'язок екологічної етики, народних традицій та релігії.

  реферат, добавлен 23.11.2017

 • Аналіз сутності, специфіки, завдань професійної етики. Вивчення основних принципів професійної етики державного службовця, обґрунтування її значимості в професійній діяльності. Виявлення факторів, від яких залежить якість виконання професійних обов’язків.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Інтернаціоналізація адвокатської етики. Законодавче декларування принципу незалежності. Дотримання законності, інтересів клієнтів. Компетентність та добросовісність. Повага до професії. Етика позаштатних ситуацій. Підстави для відводу представника.

  доклад, добавлен 28.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.