Етика для всіх професійних бухгалтерів

Визначальна характеристика професії бухгалтера - прийняття на себе відповідальності діяти в інтересах громадськості. Професійний бухгалтер повинен бути чесним у всіх професійних та ділових стосунках. Застережні заходи, розроблені законодавчими органами.

Подобные документы

 • Умови виникнення і призначення професійної етики. Сенс її і призначення пов'язані з гуманізацією суспільної праці і закладені в традиційних морально-професійних кодексах честі лікаря, юриста, педагога, журналіста та ін. Проблеми специфіки їх діяльності.

  контрольная работа, добавлен 11.05.2011

 • Основні принципи додержання адвокатами норм професійної етики. Відносини адвоката та його помічника при здійсненні професійної діяльності з іншими органами та особами. Етика відносин між адвокатами. Наслідки порушення Правил адвокатської етики.

  реферат, добавлен 18.01.2011

 • Розгляд "Етики ділового спілкування" як навчальної дисципліни та її завдань. Ділове спілкування та його особливості. Від того, на якому рівні перебуває культура ділових людей, залежать результати їхньої професійної діяльності, взаємини з клієнтами.

  реферат, добавлен 28.12.2010

 • Поняття та завдання професійної етики та моралі юриста. Аналії дослідницької і пізнавальної складності юридичної етики. Особливості професії юриста: самостійність, індивідуальна відповідальність та процесуальна незалежність, її моральне значення.

  реферат, добавлен 27.04.2015

 • Принципы формирования достоверной финансовой отчетности. Идентификация уровня социального интеллекта главного бухгалтера. Снижение угроз этическим нормам поведения сотрудников бухгалтерской службы. Стимуляция соблюдения внутренних правил организации.

  статья, добавлен 20.08.2018

 • Правила використання електронних засобів, особливості телефонної розмови та використання автовідповідача, факсу, електронної пошти. Особливості етикету ділових зустрічей. Культура ділової бесіди. Використання правил етикету під час проведення нарад.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Дослідження етики поведінки вартових порядку в службових і позаслужбових стосунках як особливої категорії норм моралі і моральності. Вивчення правої свідомості і норм поведінки вартових порядку в суспільстві: вимоги до зовнішнього вигляду і жестикуляції.

  реферат, добавлен 16.05.2011

 • Аналіз основ професійної етики. Специфіка професії крізь призму моральних принципів суспільства. Деонтологічні правила поведінки членів того чи іншого професійного співтовариства, що відповідають етичним вимогам суспільства і держави в історичних умовах.

  статья, добавлен 26.02.2017

 • Поняття соціальної відповідальності. Фактори, що визначають етичний вибір. Стандарти етики менеджменту. Норми моралі в організації та встановлення доброзичливих відносин між підприємцями. Особливості процесу впровадження соціального контрактування.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2015

 • Формування нової філософської парадигми, за якою суб'єктивізм протиставив себе об'єктивізму, ірраціоналізм — раціоналізму. Зародження етичної думки на українських теренах. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі. Зв'язки етики з іншими науками.

  реферат, добавлен 20.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.