Етика для всіх професійних бухгалтерів

Визначальна характеристика професії бухгалтера - прийняття на себе відповідальності діяти в інтересах громадськості. Професійний бухгалтер повинен бути чесним у всіх професійних та ділових стосунках. Застережні заходи, розроблені законодавчими органами.

Подобные документы

 • Аналіз виробництва матеріальних і духовних благ як необхідної умови функціонування й розвитку суспільства. Професійна мораль як наслідок поділу праці. Загальні моральні норми й оцінки, які визначають ставлення людини до своїх професійних обов'язків.

  реферат, добавлен 20.12.2017

 • Історія становлення етики як науки. Аналіз людської поведінки у всій багатоплановості її прояву. Засновник етики як науки та автор терміну "етика" - давньогрецький філософ Аристотель. Мораль - як визначеність особистості у стосунку до самої себе.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Розгляд перспективних напрямків формування графічної компетентності викладачів професійного навчання на заняттях з конструювання одягу, з урахуванням майбутніх професійних завдань і конкретних професійних дій. Підходи до проектування швейних виробів.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Аналіз політичних відносин під кутом зору відповідальності їх суб'єктів. Особливості моральних норм як основи морально-політичної відповідальності. Виокремлення депутатської етики та парламентської етики як складових морально-політичної відповідальності.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Характеристика етикету ділових взаємин України із Францією. Особливості національного характеру фінів. Аналіз вертикальних організованих відносин іспанців. Розвиток почуття корпоративної гордості в Данії. Проведення офіційних зустрічей аргентинцями.

  реферат, добавлен 17.03.2016

 • Аналіз основних положень комунікативної філософії (етики). Пошук відповіді на кантівські запитання щодо усвідомлення ролі комунікативних й екологічних засад людського буття, які на сучасному етапі розвитку людської цивілізації суттєво взаємопов’язані.

  статья, добавлен 23.12.2018

 • Етика та мораль, особливості їх взаємозв’язку. Відмінність між мораллю та моральністю. Етика як філософська наука. Основні завдання науки етики: проблема подолання нинішньої методологічної кризи, проблема обґрунтування моральних норм та цінностей.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Сутність етикету як сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків. Характеристика основних сфер и проявів ділового етикету. Особливості головних принципів: ввічливість, тактовність, взаємоповага, гідність, порядність.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2013

 • Виявлення потенціалу професійної етики для підтримки цінностей моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Проблема взаємовідносин професійної та загальнолюдської моралі. Вплив інституціональних факторів на етику та моральні установки професіоналів.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Розкриття потенціалу християнського віровчення у формуванні екологічної етики. Основний принцип, який поєднує екологічну та християнську етику: відповідальність людства перед природою, що має глобальний характер. Аксіологічний вимір діяльності людства.

  статья, добавлен 12.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.