Концепція "епічного театру"

Вивчення особливостей форм і прийомів виразу авторської свідомості. характеристика специфіки авторського драматургічного слова в "епічному театрі" Б. Брехта. Особливості філософської сторони п'єси. Вивчення аспектів принципу "феноменального театру".

Подобные документы

 • Суттєві характеристики"режисерського оперного театру”. Основні параметри постановчих прийомів, що притаманні новому поколінню режисерів сучасного оперного театру кінця ХХ - початку ХХІ ст. Оперна вистава як самостійне творіння режисерської думки.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Особливості злиття текстового коду та ритуалу в театрі Середньовіччя. Зміна вектору на персонажа в театрі епохи Відродження. Аналіз спроб пошуку нових безсловесних форм взаємодії між акторами та глядачами. Способи використання медіа в сучасному театрі.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Засновники Театру корифеїв - першого професійного українського театру. Царські укази про заборону українського слова і національного театру на шляху розвитку мистецтва. Внесок М. Кропивницького у створення прекрасної трупи акторів та режисури театру.

  презентация, добавлен 02.09.2012

 • Роль і значення останнього періоду в творчості Брехта (1949–1956 рр.) для становлення теорії та практики діалектичного театру – нового етапу театру Бертольта Брехта. Єднання двох берегів драматичної спадщини "Lehrstiicke" і "dialektische Drama".

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Розвиток шкільного театру, постановка драм на тему національної історії. Поява та особливості вертепу - старовинного народного лялькового театру та світського театру. Театр корифеїв: М. Кропивницький, М. Заньковецька, М. Садовський, П. Саксаганський.

  контрольная работа, добавлен 07.05.2015

 • Теоретичні та практичні аспекти дослідження пластичного театру. Алгоритм вивчення пластичного театру, його зміст та структура. Вплив пластичного театру на хореографічне мистецтво сучасності. Розгляд пластичного театру як інновації і як суспільного явища.

  дипломная работа, добавлен 05.03.2019

 • Особливості становлення Давньогрецької драматургії та її вплив на розвиток світового театру. Основні жанри античного театру: трагедія, комедія, сатирівська драма. Прийом контрасту як улюблений художній засіб Софокла. Місце театру в житті давніх греків.

  реферат, добавлен 12.12.2012

 • Дослідження особливостей розвитку української драматургії, суспільно-громадських функцій театру. Характеристика репертуару на час виникнення театру корифеїв. Огляд творчої діяльності М. Кропивницького, М. Заньковецької, П. Саксаганського, М. Садовського.

  реферат, добавлен 15.09.2012

 • Дослідження термінів і понять як маркера історії театру, театральної свідомості й культури. Особливості встановлення взірців, формування канону видатних творів, рецензування постановок минулого. Переломні моменти в історії термінології театру в Україні.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Вивчення проблеми співвідношення музичного й пластичного в контексті організації музично-сценічного руху на прикладі Державного Київського драматичного театру ім. І. Франка. Аналіз найбільш показових прийомів взаємодії акторського та музичного образів.

  статья, добавлен 05.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.