Концепція "епічного театру"

Вивчення особливостей форм і прийомів виразу авторської свідомості. характеристика специфіки авторського драматургічного слова в "епічному театрі" Б. Брехта. Особливості філософської сторони п'єси. Вивчення аспектів принципу "феноменального театру".

Подобные документы

 • Фактори, які впливають на ефективність діяльності театру. Місце мистецтва живої людини у театрі. Характерні риси періоду перебудовчої соціокультурної модернізації в театральній сфері. Взаємозв’язок театру, акторів і глядачів. Сучасна театральна ситуація.

  реферат, добавлен 07.11.2017

 • Трансформація класичного танцю в сучасній балетній виставі. Роль О. Ратманського в процесі хореографічного переосмислення задач балетного театру. Поєднання класичних традицій та сучасних течій в хореографії, виконавських прийомів і нових пластичних форм.

  статья, добавлен 22.08.2017

 • Вивчення прогресивних форм, прийомів і експериментів у театральній режисерській творчості 90-х років ХХ століття, сукупність вияву яких представляє театральний простір 90-х років. і є своєрідною базою для ствердження національного українського театру.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Форми єврейського національного театру в Україні та механізми спадкоємності з театрами країн Близького Сходу, Античного світу, Європи. Різноманітність жанрів єврейського театру, акторські та режисерські погляди на розвиток сучасного єврейського театру.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Створення національного репертуару балетного театру України. Специфічні ознаки творчості П. Вірського. Вивчення головних принципів балетмейстерської діяльності Павла Вірського, дослідження особливостей їх використання у виставах його наступників.

  статья, добавлен 26.03.2016

 • Звернення до історико-культурної спадщини українського народу та її інтерпретація засобами балетного театру як одна з провідних мистецьких тенденцій доби "відлиги". Ідентифікація вітчизняного балетного театру в СРСР і світі у час нової хвилі фольклоризму.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Теоретичні засади концепції нової форми драми театру хуацзюй. Висвітлення жанрових особливостей у класичній та розмовній драмі на базі теорій драм у китайській драматургії. Новаторство драматургів у зображенні почуттів та емоцій закоханих героїв.

  статья, добавлен 31.12.2017

 • Театр як вид мистецтва, що образно відбиває дійсність, художньо опановує світ у формах драматичної дії. Процес співтворчості у театрі, його родові модифікації. Історія театрального мистецтва від давніх часів. Провідні діячі українського театру XIX ст.

  реферат, добавлен 05.12.2012

 • Характеристика основних факторів розвитку театрального мистецтва в XIX столiтті на території України. Початок театральної дiяльностi М.С. Щепкiна, його досягнення. Історичний шлях українського театру. Основні ознаки кріпацького та професійного театру.

  реферат, добавлен 22.04.2014

 • Гастрольні подорожі Гуцульського театру по Галичині та Буковині, виступи концертної групи театру в Харкові, Москві, Одесі. Генези Гуцульського театру, особливості формування концепції його діяльності, роль в контексті європейського театрального мистецтва.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.