Концепція "епічного театру"

Вивчення особливостей форм і прийомів виразу авторської свідомості. характеристика специфіки авторського драматургічного слова в "епічному театрі" Б. Брехта. Особливості філософської сторони п'єси. Вивчення аспектів принципу "феноменального театру".

Подобные документы

 • Комплексне дослідження музичного мистецтва як важливого драматургічного принципу епічного театру з виділенням брехтівської вимоги самостійності музики, слова й візуального образу, важливості жестикуляційної музики як засадничих у сучасному театрі.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Види театру за Бертольдом Брехтом. Загальна характеристика теорії епічного театру. Художнє втілення основних положень епічного театру в п'єсі "Матінка Кураж та її діти". Значення епічного театру Брехта для подальшого розвитку світової драматургії.

  контрольная работа, добавлен 30.03.2013

 • Реалізація положень концепції "епічного театру" у драматургії. Суть сценічних версій п’єси-пародії в театрі європейському, російському та українському ХХ-ХХІ столітті з метою доведення її високого ідейно-художнього потенціалу, що зберігся до сьогодні.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Дослідження художньо-теоретичної спадщини німецького драматурга, режисера і теоретика театру Бертольта Брехта. Обґрунтування провідної ролі естетичної категорії наївного як філософської квінтесенції брехтівського методу художнього відтворення дійсності.

  статья, добавлен 20.09.2013

 • Основні прийоми і технології актуалізації досвіду "епічного театру". Рівні засвоєння продуктивних ідей "епічного театру". Типи організації драматичного дискурсу: класичний, некласичний, постнекласичний. Аналіз драми О. Гончарова "Сім кроків до Голгофи".

  статья, добавлен 10.10.2013

 • Характеристика Театру корифеїв – першого професійного українського театру: історія будівництва, засновник (М.Л. Кропивницький). Обмеження творчості театру урядом. Основний репертуар театру, його стиль. Діяльність М.К. Заньковецької у театрі, її дебют.

  презентация, добавлен 28.05.2016

 • В статті розглянуто усталене у мистецтвознавстві поняття музичного театру як індивідуально-персонального явища, з опорою на сучасну категорію "авторського". На прикладі творчості трьох композиторів досліджено головні ознаки авторського музичного театру.

  статья, добавлен 27.08.2012

 • Дослідження історії виникнення та розвитку давньогрецького театру. Загальна характеристика основних жанрів давньогрецької драми. Аналіз особливостей давньогрецького театру та його архітектури. Розгляд специфіки театру як одного з елементів психотерапії.

  реферат, добавлен 27.10.2014

 • Фольклор як початок театрального мистецтва в Україні. Сприяння акторського мистецтва піднесенню національної свідомості народу, суспільно-громадські функції театру. Створення театру корифеїв М. Кропивницьким. Короткі описи творчого шляху акторів театру.

  реферат, добавлен 28.02.2016

 • Приклади взаємодії театру Заходу та Сходу в сукупності символів та уявлень, принципах формування художньої образності й етнічної та видової ідентичності. Розгляд особливостей китайського умовного театру, що зацікавили представників європейської режисури.

  статья, добавлен 09.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.