Концепція "епічного театру"

Вивчення особливостей форм і прийомів виразу авторської свідомості. характеристика специфіки авторського драматургічного слова в "епічному театрі" Б. Брехта. Особливості філософської сторони п'єси. Вивчення аспектів принципу "феноменального театру".

Подобные документы

 • Місце дослідження розвитку театру окремого міста. Особливості формування театру Маріуполя у 1920-1930-ті роки. Тенденції розвитку театру, основні проблеми та шляхи їх вирішення. Роль гастролюючих труп у місті. Відтворення власного театру в Маріуполі.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Висвітлення особливостей рецепції принципів європейського психологічного театру в сценічному мистецтві Китаю на основі аналіз досвіду театральних діячів, запрошених в китайські театри. Особливості роботи режисерів над виставою в китайському театрі.

  статья, добавлен 12.10.2018

 • Дослідження творчої діяльності "Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру" (1941-1944) як соціо-суспільного феномену. Аналіз художньо-естетичних, методологічних особливостей творчості провідних митців драматичного сектору театру.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Дослідження феномену сакрального театру, його динаміки і та внутрішньої єдності на рівні системи жанрів. Містерія як домінуючий жанр сакрального театру. Вивчення структури театральної системи як сукупності сценічних жанрів і прийомів інсценізації.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Історія розвитку театрального мистецтва в Україні. Основні передумови для виникнення нового театру у ХІХ ст. Коротка біографія М.Л. Кропивницького, його систематична освіта, робота в Бобринецькому повітовому суді. Діяльність у театрі М.К. Заньковецької.

  реферат, добавлен 06.11.2017

 • Театральне мистецтво в Україні, його початок у фольклорі: веснянках, купальських піснях, колядках, щедрівках, обрядах. Елементи лицедійства в українському театрі. Виникнення нового театру під керівництвом М. Кропивницького та історія його розвитку.

  реферат, добавлен 08.02.2012

 • Театральне мистецтво в Україні, його початок у фольклорі: веснянках, купальських піснях, колядках, щедрівках, обрядах. Елементи лицедійства в українському театрі. Виникнення нового театру під керівництвом М. Кропивницького та історія його розвитку.

  реферат, добавлен 09.12.2014

 • Витоки стародавнього римського театру, особливості його становлення та розвитку в республіканську та імператорську епохи. Жанри римського театру. Особливості організації театральних вистав. Вплив античного театру на розвиток театрального мистецтва.

  реферат, добавлен 26.03.2014

 • Виявлення специфіки особливого театру, з'ясування його структури та природи, а також оцінка ролі в процесі соціокультурної реабілітації учасників театру. Системний підхід в процесі дослідження елементів системи особливого театру в їхньому взаємозв'язку.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Вивчення прогресивних форм, прийомів і експериментів у театральній режисерській творчості 90-х років ХХ століття. Умови ствердження національного українського театру нового періоду в історії України. Неформальні площини існування театрального мистецтва.

  статья, добавлен 30.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.