Найвищі моральні цінності людини: сенс життя і щастя

Суб'єктивний компонент цінностей. Домінування господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Фундаментальні відношення та потреби людей. Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя. Пафос революційного переформування дійсності.

Подобные документы

 • Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Онтологічні особливості відношення людини до сущого та до себе в контексті еколого-етичних проблем сучасності. Дослідження генетичного зв’язку цінностей зі світом в усвідомленні людини, проблема її відповідальності за вплив на своє буттєве середовище.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Особливості теоретичного підходу до вивчення положення людини в трансформованому світі. Вплив кризи системи цінностей в перехідному суспільстві на процеси пошуку ідентичності людини. Соматичні права людини: сутність, умови та перспективи розвитку.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Життя кожної людини як безцінна, унікальна, неповторна, а також найскладніша форма існування. Життя - це безцінний дар, який людина одержує при народженні. Філософські роздуми про швидкоплинність людського життя. Оцінювання прожитого людиною життя.

  сочинение, добавлен 15.02.2011

 • Структура та сутність духовного життя суспільства. Духовне виробництво, потреби, споживання і цінності. Зміст, форми і класифікаційні ознаки суспільної свідомості. Закономірності її функціонування й розвитку. Підходи до відродження культурних надбань.

  реферат, добавлен 12.12.2013

 • Основи суспільної й особистісної моралі, загальнолюдських прав і цінностей. Кластеризація середовищ соціального життя, розмивання культурних меж. Аналіз особистісного, професійного та соціального призначення людини. Класифікація злочинів проти людяності.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Основи самоусвідомлення людини, її ідентифікації в культурному просторі. Трансформація духовних цінностей, соціальних інститутів і моральних регуляторів життя. Визначення концепту "історична пам’ять", його структурних та функціональних особливостей.

  статья, добавлен 16.10.2018

 • Соціокультурна база розвитку філософії як тенденції, що стали виникати в сучасній культурі. Дослідження метафізики як доказового та систематично розгорнутого у вигляді філософського тексту міркування над основами устрою світу й місця у ньому людини.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Сучасна освіта як інститут утвердження, збереження та виховання гуманістичних цінностей. Аналіз поняття "освітній гуманізм". Роль гуманізму та антигуманізму в системі ціннісних детермінант сучасної освіти. Імперативи гуманістичної глобальної ідеології.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Пошук арґументів для унаочнення ціннісного змісту практичної ситуації людини. Номіналістична теорія цінності та її критика Максом Шелером. Спостереження відмінності феноменологічних способів даності людських почуттів і ціннісного змісту реальності.

  статья, добавлен 05.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.