Найвищі моральні цінності людини: сенс життя і щастя

Суб'єктивний компонент цінностей. Домінування господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Фундаментальні відношення та потреби людей. Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя. Пафос революційного переформування дійсності.

Подобные документы

 • Вчення І. Канта про регулятивні принципи практичного розуму - поворотний пункт у розвитку філософії цінностей. Проблема їх буття, функціонування в суспільстві. Роль в житті суспільства, суб'єкт-об'єктна природа. Цінності як структурний елемент діяльності.

  реферат, добавлен 03.11.2013

 • Предмет та проблемне поле фізичної антропології як самостійної науки. Основні завдання та напрямки фізичної антропології. Погляд на людину як на істоту історичну, аналіз проблем визначення її походження і призначення. Сенс та цінності життя людини.

  контрольная работа, добавлен 05.02.2018

 • Аксіологічний аспект та екзистенціальні виміри проблеми цінності буття. Аналіз фундаментальної парадигми життя людини у суспільстві в сучасній філософській антропології. Визначення права на життя, смерть і вільний вибір, гармонізація взаємодії з природою.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Онтологічні особливості відношення людини до сущого та до себе в контексті еколого-етичних проблем сучасності. Дослідження генетичного зв’язку цінностей зі світом в усвідомленні людини, проблема її відповідальності за вплив на своє буттєве середовище.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Особливості теоретичного підходу до вивчення положення людини в трансформованому світі. Вплив кризи системи цінностей в перехідному суспільстві на процеси пошуку ідентичності людини. Соматичні права людини: сутність, умови та перспективи розвитку.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Життя кожної людини як безцінна, унікальна, неповторна, а також найскладніша форма існування. Життя - це безцінний дар, який людина одержує при народженні. Філософські роздуми про швидкоплинність людського життя. Оцінювання прожитого людиною життя.

  сочинение, добавлен 15.02.2011

 • Структура та сутність духовного життя суспільства. Духовне виробництво, потреби, споживання і цінності. Зміст, форми і класифікаційні ознаки суспільної свідомості. Закономірності її функціонування й розвитку. Підходи до відродження культурних надбань.

  реферат, добавлен 12.12.2013

 • Основи суспільної й особистісної моралі, загальнолюдських прав і цінностей. Кластеризація середовищ соціального життя, розмивання культурних меж. Аналіз особистісного, професійного та соціального призначення людини. Класифікація злочинів проти людяності.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Основи самоусвідомлення людини, її ідентифікації в культурному просторі. Трансформація духовних цінностей, соціальних інститутів і моральних регуляторів життя. Визначення концепту "історична пам’ять", його структурних та функціональних особливостей.

  статья, добавлен 16.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.