Леся Українка

Фактори, які впливали на формування таланту Лесі Українки. Діяльність гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Зв'язок Лесі Українки з соціал-демократичним рухом. Місце фольклору у біографії української поетеси. Поетичний театр Лесі Українки.

Подобные документы

 • Дослідження просодичних засобів у драматичних творах Лесі Українки. Виявлення невербальних засобів - темпу, тембру та інтонації в ремарках драматичних творів Лесі Українки. Виявлення ставлення персонажів один до одного із допомогою гучності голосу.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Леся Українка – справжній приклад великої патріотки. Творча, громадянська і політична діяльність поетеси до висвітлення проблем свого часу. Місце для любові до Вітчизни у серці кожної людини. Активна участь в українському національному русі Л. Українки.

  сочинение, добавлен 30.03.2013

 • Теоретична характеристика життєвого та творчого шляху Лесі Українки. Рецепція проблеми атеїзму в сучасному світовому літературознавстві. Особливості трактування образа Ісуса Христа в творах Лесі Українки "Одержима", "На полі крови" та "В катакомбах".

  курсовая работа, добавлен 28.11.2019

 • Значимість міфу про Прометея для становлення європейської свідомості, філософські й психологічні визначення героя давніх грецьких міфів, їх проекції на ліричні тексти поетеси Лесі Українки. Образ титана Прометея в художній картині світу Лесі Українки.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Оцінка якості художніх творів та літературознавчо-критичних статей українських авторів, аналіз перспектив розвитку української літератури в листах Лесі Українки. Висвітлення історії розвитку модернізму в українській літературі в епістолярії Л. Українки.

  статья, добавлен 02.12.2017

 • Життєвий і творчий шлях української письменниці Лариси Петрівни Косач-Квітки (Лесі Українки). Основні жанри її творчості: поезія, лірика, епос, драма, проза, публіцистика. Праці в ділянці фольклористики і активна участь в українському національному русі.

  реферат, добавлен 12.04.2009

 • Вплив сприятливого домашнього літературного середовища на формування творчої особистості Лариси Косач. Перші публікації Лесі Українки у літературній періодиці. Віршові збірки та драми "Касандра", "Одержима", "Жертва", "Лісова пісня", "Бояриня".

  реферат, добавлен 28.04.2015

 • Дослідження національної ідеології Лесі Українки,як ідеї войовничого націоналізму для нащадків та вираження її поглядів у поезії, де прослідковується її віра, безмірна туга і нестямний порив, упоєння хвилями тріумфу і трагізм безпросвітної боротьби.

  доклад, добавлен 22.02.2014

 • Поетична творчість Л. Українки. Особливості художнього трактування образу України і національної ідеї у творчості Л. Українки. Художньо-естетичне осмислення культурологічних виявів загальнолюдського і національного в поезії Л. Українки.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Аналіз епістолярної спадщини Лесі Українки в контексті української філософської та етичної традиції. Дослідження філософських, релігійних та світоглядних ідей, що зумовлюють особливості поглядів письменниці, їх функціонування в українській культурі.

  автореферат, добавлен 27.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.