Леся Українка

Фактори, які впливали на формування таланту Лесі Українки. Діяльність гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Зв'язок Лесі Українки з соціал-демократичним рухом. Місце фольклору у біографії української поетеси. Поетичний театр Лесі Українки.

Подобные документы

 • Дослідження шляхів вивчення творчості Лесі Українки в школі на засадах новітніх педтехнологій згідно з вимогами Державного стандарту повної середньої освіти щодо формування компетентностей у школярів. Проблема волі й неволі в драматургії письменниці.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Лексика з історико-культурною конотацією, як лексичний актуалізатор української національної ідеї в драматичній поемі "Бояриня" Лесі Українки. Семантичні групи хрононімів (імена історичних осіб) як засіб художньої стилізації історичного тла періоду Руїни.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки з метою визначення їх впливу на українську літературу та культуру в цілому. Аналіз стилю, ідейного змісту і художньої форми п’єс. Оцінка національної основи в ідейній тематиці творів вказаної поетеси.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2016

 • Розгляд інтимної лірики Лесі Українки з погляду ідентифікації в ній типових для цього жанру наративних структур, котрі додатково підтверджують семантичний характер художнього метатексту поетеси. Характеристика вибору автором репертуару любовних топосів.

  статья, добавлен 06.02.2020

 • Тяглість традиції жіночого письменства в Україні. Репрезентація жінки, вираження модерністської орієнтації на суб’єктивність у творчості Лесі Українки. Використання інверсії узвичаєних гендерних ролей, розміщення жінки в осердя драматичного конфлікту.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Розгляд питань нового підходу до драматургічної спадщини Лесі Українки. Причини звернення поетеси до християнських елементів (мотивів, сюжетів, образів), прагнення розкриття суті морально-ціннісних категорій і реалізації авторської концепції проблеми.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Традиції жіночого письменства в Україні. Репрезентація жінки жіночою прозою у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Використання у творчості Лесі Українки інверсії узвичаєних гендерних ролей, розміщення сильної жінки в осердя драматичного конфлікту.

  статья, добавлен 03.12.2018

 • Розгляд творчого шляху Лесі Українки крізь призму біблійного символізму у поетичних драмах "Вавилонський полон", "На руїнах", "В катакомбах" та "На полі крові". Дослідження трагізму української історії. Боротьба українців за незалежність держави.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Особистість Лесі Українки в епістолярному жанрі. Історія збирання і публікації її листів з науковими коментарями, поясненнями, примітками. Образи митців, культурних і громадських діячів перед читачем у природному, невимушеному стані у її творах.

  доклад, добавлен 07.04.2013

 • Висвітлення оригінальних шляхів презентації жіночих образів у письменницькій публіцистиці Лесі Українки. Аналіз особливостей презентації Лесею Українкою образу жінки-літератора (Ольга Кобилянська, Ада Негрі), жіночих образів у європейській літературі.

  статья, добавлен 09.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.