Леся Українка

Фактори, які впливали на формування таланту Лесі Українки. Діяльність гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Зв'язок Лесі Українки з соціал-демократичним рухом. Місце фольклору у біографії української поетеси. Поетичний театр Лесі Українки.

Подобные документы

 • Характеристика початку роботи Лесі Українки над прозовими жанрами, який пов'язаний з діяльністю гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Ознайомлення з найбільш відомими роботами поетеси. Визначення особливостей феномену таланту Лесі Українки.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Життя Лесі Українки як великий подвиг в ім'я народу. Суспільно-політичні та естетичні погляди поетеси. Роль народного життя, пролетарського руху та ідей марксизму у формуванні світогляду Лесі Українки. Громадська та творча діяльність української поетеси.

  реферат, добавлен 12.04.2009

 • Опис життєвого та творчого шляху великої української поетеси Лесі Українки. Розповідь про дитинство та родину Лариси Косач. Її перші вірші. Умови та обставини, що сприяли розквіту таланту поетеси. Цікаві факти з життя Л. Українки. Значення її творчості.

  презентация, добавлен 14.05.2018

 • Твори Лесі Українки, написані на основі античних сюжетів як оригінальне і глибокозмістовне звертання поетеси до вічних сюжетів "батьківщини людського духу". Характерні риси художнього мислення поетеси. "Аполонівська" драма Лесі Українки "Кассандра".

  статья, добавлен 17.10.2010

 • Вивчення естетичного феномену поезії Лесі Українки. Дослідження зв'язків сюжету та образів поеми Лесі Українки "Русалка" з європейською та українською романтичною поезією ХІХ століття. Розгляд синтезу фольклорних літературних традицій у ліриці поетеси.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Особливості сприйняття творчості Лесі Українки. Ознайомлення із причинами, ідейною та художньою цінністю незвичайних для української літератури тем та сюжетів. Осмислення літературознавцями та критиками феномену екзотизму в творчості Лесі Українки.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Дослідження творчого доробку української поетеси, літературного критика, громадського діяча - Лесі Українки (Лариси Петрівни Квітки-Косач). Відмінні риси світогляду поетеси, який формувався під впливом ідей Т.Г. Шевченка, М. Драгоманова та І. Франка.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Життєвий шлях поетеси. Творчий спадок Лесі Українки: поетична творчість, драматургія. Леся Українка та кінематограф. Фольклорна експедиція для запису на фонограф кобзарських дум. Драматична поема "Бояриня". Театральні постанови за творами Лесі Українки.

  реферат, добавлен 29.11.2014

 • Історико-мистецтвознавчі аспекти становлення творчої особи Лесі Українки в контексті народно-пісенного виконавства. Аналіз специфічних аспектів впливу пісенного фольклору на становлення та розвиток мистецького світогляду та мислення Лесі Українки.

  статья, добавлен 11.10.2018

 • Аналізується художня аберація як чинник поетики Лесі Українки в контексті її модерних шукань. Запропоновано конкретні приклади семіотичних помилок у локальному тексті Лесі Українки. Доведено важливу сюжетотворчу роль гамартії в драматургії письменниці.

  статья, добавлен 19.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.