Леся Українка

Фактори, які впливали на формування таланту Лесі Українки. Діяльність гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Зв'язок Лесі Українки з соціал-демократичним рухом. Місце фольклору у біографії української поетеси. Поетичний театр Лесі Українки.

Подобные документы

 • Аналіз ранніх поезій збірки "На крилах пісень" Лесі Українки, інтермедіальні дослідження творів. Фіксація в художньому творі іномедійних вкраплень, що сприяє розгерметизації тексту, асимілює його з візуальним живописом, пластичністю та виражальністю.

  статья, добавлен 30.06.2020

 • Дослідження питання полікультурності української письменниці і літературознавця Лесі Українки. Розглянуто її перекладацьку діяльність. Проаналізовані контакти з російською культурою та проінтерпретований вірш письменниці, написаний російською мовою.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Біографія Лесі Українки, вплив родини на розвиток дівчини. Перші публікації, драматичні твори та сатиричні поезії. Стосунки з українськими письменниками. Переслідування з боку поліції. Вклад творчої спадщини Л. Українки в розвиток української літератури.

  доклад, добавлен 15.10.2014

 • Життя і творчість видатної діячки, поетеси та письменниці Лесі Українки. Вплив родини, дитячих років на подальшу творчість Лесі. Перші вірші поетеси. Відбиток пережитої страшної хвороби у творах діячки. Творчі спроби в історії, філософії та публіцистиці.

  реферат, добавлен 11.11.2010

 • Аналіз методологічних особливостей праць М. Зерова про життя і творчість Лесі Українки в контексті розвитку української періодики 20-х років ХХ століття. Погляди М. Зерова на творчість Лесі Українки, його ставлення до культурної спадщини поетеси.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Аналіз прози письменниці у статтях М. Євшан, А. Ніковського, Л. Старицька-Черняхівського, І. Стешенко. З’ясування жанрові особливості, стильової манери, історії видання, етапи в еволюції белетристики Лесі Українки на психологічних імпульсах її творчості.

  статья, добавлен 06.02.2020

 • Любов до Батьківщини та народу як невід'ємна від любові до природи і Землі за ствердженням української письменниці Лесі Українки в "Лісовій пісні". Природа в "Лісовій пісні" - не декорація, а повноцінний художній образ, активна, творча життєва сила.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Дослідження концепції любові в системі філософських поглядів Лесі Українки. Постмодерна і феміністична інтерпретація філософської спадщини поетеси. Визначення ролі та значення любові в житті людини. Культ незаанґажованого мистецтва й високої краси.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Поезія Лесі Українки носить переважно патріотичний характер. Це твори громадянського і політичного характеру. Навіть особистий біль, туга, тривога у її віршах переплітаються Із проблемами всієї України. Щиро і зворушливо звучить її поетичне зізнання.

  реферат, добавлен 08.03.2011

 • Аналіз явища антиколоніалізму у творчості Лесі Українки. Процес відстоювання потреб національного визволення українців, опозиція російському колоніальному дискурсові. Розгляд драматичної поеми "Бояриня", думка поетеси на національний наратив модернізму.

  статья, добавлен 31.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.