"А вже осінь прийшла у мій сад…" (із фольклористичного доробку Василя Сокола)

Короткий нарис життя та напрямки діяльності Василя Сокола як доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України. Організаційно-наукова робота керівника та опонента дисертацій, плани на майбутнє.

Подобные документы

 • Корені української фантастики. Аналіз фантастичного твору Василя Бережного "Археоскрипт". Сюжет та три часових плани повісті. Основні типи героїв, розвиток їх характерів та відносин. Визначення соціальних та моральних проблем твору В. Бережного.

  курсовая работа, добавлен 25.02.2016

 • Розгляд головних етапів життя та творчості майстра психологічної новели Василя Стефаника. Дослідження особливостей індивідуального стилю написання в реалістичному змалюванні становища селянства XIX століття, морального, соціального і духовного буття.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2010

 • Визначення Іваном Франком місця Василя Стефаника в українській літературі. Дитинство та навчання Василя Стефаника у гімназіях. Початок заняття літературою та політичною діяльністю. Характеристика видатних творів митця. Аналіз новели "Камінний хрест".

  реферат, добавлен 30.04.2012

 • Вивчення етапів життєвого, творчого шляху Василя Барка - одного з найвизначніших українських поетів XX століття. Особливості поезії, оригінальної поетичної мови, що багата на новотвори та ускладнені мовні конструкції. Аналіз епічної поеми "Судний степ".

  реферат, добавлен 28.12.2009

 • Просторові виміри світобудови Василя Барки. Художній простір в системі поетового світобачення. Проблема часу як філософська та літературознавча категорія. Співвідносність часових площин – минулого, сучасного та майбутнього в поезії Василя Барки.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Дослідження філософських поглядів Василя Стуса, який був не лише визначним поетом, а й непересічним мислителем. Особливості їх вивчення в контексті доби 1960–1980-х років та особистої долі поета та мислителя. Чільні риси філософування Василя Стуса.

  статья, добавлен 26.08.2016

 • Дослідження наукових здобутків доктора філологічних наук, професора В.А. Чабаненка, що були викладені в його книжках. Оцінка вміння дослідника проникати в суть явища, вловлювати його внутрішні і зовнішні зв’язки, тенденції розвитку, особливості стилю.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Вивчення біографії та життєвого шляху українського поета Василя Стуса. Дослідження головних дат життя та матеріалів про долю та творчість поета. Характеристика листування Стуса з друзями, колегами та рідними. Аналіз відомих віршів та поетичних документів.

  реферат, добавлен 16.12.2010

 • Розкриття біографічних фактів та літературного доробку Василя Ткачука. Визначення ролі новеліста Василя Ткачука у західноукраїнському літературному та культурному процесі початку ХХ століття, окреслення жанрово-стильової своєрідності його прози.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Дослідження розвитку творчої думки В. Стуса у складних умовах політичних репресій. Аналіз тематичного спрямування поезії та основних мотиві його збірок "Зимові дерева", "Веселий цвинтар", "Палімпсести". Висвітлення образу України у творах Василя Стуса.

  реферат, добавлен 18.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.