"А вже осінь прийшла у мій сад…" (із фольклористичного доробку Василя Сокола)

Короткий нарис життя та напрямки діяльності Василя Сокола як доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України. Організаційно-наукова робота керівника та опонента дисертацій, плани на майбутнє.

Подобные документы

 • Підсилення мовної експресії ліричних творів митця та особливостей його двоїстого світовідчуття за допомогою антитези. Великі виражальні можливості літературної стилістичної фігури. Діалектична єдність протилежностей у ліричних творах Василя Стуса.

  статья, добавлен 21.10.2010

 • Розгляд маскулінної поетикальної стратегії рефлексії материнського об’єкта в ліриці Василя Симоненка. Домінанта любовного обожнення матері, виражена в мотивах її уславлення, жертовного служіння їй, в ідеалізації синівсько-материнських стосунків.

  статья, добавлен 30.05.2020

 • Менандр як давньогрецький комедіограф, афінський поет-драматург, найвидатніший представник нової аттичної комедії, короткий нарис його життя та напрямки творчого пошуку. Новоаттична комедія: поняття та відмінні особливості, структура та тематика.

  реферат, добавлен 14.11.2016

 • Характеристика творчих набутків Василя Ткачука та Івана Керницького. Аналіз малої прози письменників і виокремлення в ній художніх, тематичних та ідейних домінант. Розгляд неповторного стилю, художньої майстерності прозаїків. Вплив літературних традицій.

  статья, добавлен 19.07.2017

 • Розвиток теми народу у творчості Тараса Шевченка та Василя Стуса як найвизначніших представників своїх епох. Вплив авторів формування української літератури та збереження її традицій для наступних поколінь. Особливості концептуального бачення народу.

  статья, добавлен 14.09.2020

 • Порушення проблеми позитивного впливу громадянської лірики Василя Симоненка на формування етнокультурної компетенції старшокласників на уроках української літератури. Дослідження патріотичної символіки у творах з виразним філософським компонентом.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Лінгвістичні механізми і стилістичні прийоми творення комічного. Аналіз мовних засобів творення суб’єктивно-оцінної іронічної модальності в прозі В. Слапчука, зокрема в романах "Дикі квіти", "Осінь за щокою", "Сліпий дощ", "Поміж світів і сяяння світил".

  статья, добавлен 16.10.2018

 • Короткий нарис біографії, етапи особистісного та творчого становлення видатного англійського поета Дж.Г. Байрона. Аналіз його найвідоміших творів, їх тематика та зміст. Напрямки політичної діяльності поета та оцінка його досягнень в даній сфері.

  презентация, добавлен 31.03.2014

 • Короткий нарис життя та творчості відомої української письменниці З. Тулуб. Тематика її найвидатніших творів, культурне та історичне значення. Аналіз роману "Людолови", осмислення в ньому минулого України та роль у підвищенні національної самосвідомості.

  биография, добавлен 17.12.2017

 • Біографія, короткий нарис життя, особистісного й творчого становлення відомого російського письменника А.П. Чехова, зв'язок творчості з українською землею. Аналіз найвідоміших творів письменника, розкриття його драматургічної діяльності у п'єсі "Чайка".

  реферат, добавлен 05.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.