"А вже осінь прийшла у мій сад…" (із фольклористичного доробку Василя Сокола)

Короткий нарис життя та напрямки діяльності Василя Сокола як доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України. Організаційно-наукова робота керівника та опонента дисертацій, плани на майбутнє.

Подобные документы

 • Сутність та зміст головних ознак поетичного мовостилю Василя Голобородька як митця-сюрреаліста. Встановлення прикмет художньо-образної своєрідності поетичної лінгвосистеми В. Голобородька. Особливості розбудови моводійсності в нетрадиційному руслі.

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Вивчення біографії українського поета и правозахисника Василя Стуса. Дослідження його творчої спадщини на історичному тлі відображеної ним реальності, в системі його поетики і в художньому контексті. Віра і трагізм як домінуючи ліричні самопочуття поета.

  реферат, добавлен 19.10.2014

 • Роль Об’єднання українських письменників в екзилі "Слово" в публікації найповнішого на сьогодні зібрання творів Василя Пачовського у двох томах. Створення осередку українського вільного письменства в еміграції, а також розвитку літературознавчої думки.

  статья, добавлен 16.09.2020

 • Драматичний модус художності у новелістиці Василя захарченка на матеріалі збірки "На відстані зойку". Аспекти багатовимірного погляду письменника на світ у сучасному літературознавстві. Художність як показник естетичної природи літературного твору.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Дослідження зразків малої прози Василя Олександровича Мисика, як невід’ємної складової його творчості; світоглядно-естетичні принципи письменника та засоби їх передачі. Синтез епічного і ліричного начал, що реалізується без домінування одного над іншим.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Дослідження жанрово-стильової специфіки прози Василя Барки на основі роману "Жовтий князь" (художній інтерпретації голодомору 1932-1933 рр. в Україні), висвітлення її зв’язків з його поетичною творчістю в контексті української літератури ХХ століття.

  автореферат, добавлен 20.04.2014

 • Дослідження сценарного тексту Василя Стуса в ракурсі його потенційної художності. Розкриття "біографії душі" за допомогою художнього осмислення категорій самотності та творчості. Огляд специфічного способу організації художнього матеріалу у творах автора.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Особливості фольклорного та літературного синтезу компілятивних жанрових модифікацій. Аналіз художньо-семантичних особливостей поетики тиші та мовчання в дидактичних творах Василя Симоненка "Подорож в країну Навпаки", "Казка про Дурила" та "Суд".

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Вибуховість та афористичність характерна для усієї творчості Василя Симоненка, окрасою якої є його інтимна лірика. І якби невблаганний час відрахував поетові більше весен, ми змогли б прочитати ще не один замріяно-ніжний чи памфлетно-загострений вірш.

  сочинение, добавлен 02.04.2011

 • Аналіз концептуальних рис лірики харківського поета Василя Борового. Визначення ідейно-тематичних засад його поезій. Аналіз цих поезій з точки зору поетикальних вимірів: фоніки, метрики, стилістики. Обґрунтування світоглядного кредо ліричного "Я" митця.

  статья, добавлен 31.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.