"А вже осінь прийшла у мій сад…" (із фольклористичного доробку Василя Сокола)

Короткий нарис життя та напрямки діяльності Василя Сокола як доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України. Організаційно-наукова робота керівника та опонента дисертацій, плани на майбутнє.

Подобные документы

 • Основні факти біографії Венедикта Степановича Виноградова - радянського і російського лінгвіста, доктора філологічних наук, відомого перекладача іспаномовної літератури. Наукова і педагогічна діяльність Виноградова, розробка теорії літературних стилів.

  реферат, добавлен 09.04.2014

 • Розглядаються інтеграційні процеси академічних бібліотек на прикладі діяльності науково-інформаційного відділу Інституту літератури. Виділено елементи інтеграції в єдиний світовий інформаційний простір, в наукове життя інститутів та інтеграції з людьми.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Короткий нарис життя та творчості П.В. Рихла як професора кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури, літературознавця, перекладача, науковця-германіста, автора наукових монографій. Аналіз його найвідоміших робіт: статей, передмов і коментарів.

  учебное пособие, добавлен 13.07.2017

 • Автобіографія Василя Стуса - одного з найбільших українських поетів 20 століття. Творчий доробок поета. Основні мотиви у збірці "Зимові дерева". Особливості поетичного осмислення Василя Стуса. Образно-смислові комплекси, мотиви і образи в поезії поета.

  реферат, добавлен 11.03.2012

 • Творчий і життєвий шлях письменника Василя Чухліба (1941–1997). Загальна характеристика та аналіз змісту його записників, що зберігаються в особовому фонді Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва в Києві. Наукове значення творів.

  статья, добавлен 15.08.2017

 • Короткий нарис життя та напрямки творчості М. Стельмаха як українського письменника, драматурга, фольклориста, оцінка його значення в історії світової та вітчизняної літератури. Аналіз відомих творів літератора, їх тематика. Поетичні та прозові збірки.

  презентация, добавлен 12.11.2014

 • Дослідження творчої діяльності українського поета і журналіста, діяча руху опору - Василя Симоненка. Студентські роки та початок творчої діяльності. Робота у Клубі творчої молоді, до якого активно долучився В. Симоненко. Збірка поезій "Тиша і грім".

  презентация, добавлен 13.05.2013

 • Жанрово-стильові особливості образка Василя Стефаника. Закономірності його розвитку в історико-літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ ст. Аналіз емоційного змісту творів, способів вираження авторської позиції, огляд художньо-виражальних засобів.

  статья, добавлен 31.05.2017

 • Аналіз самобутності світогляду Василя Симоненка, що сформувався в умовах жорстокого тиску тоталітарної системи, але зберіг риси національної свідомості, високого гуманізму та свободи духу. Публіцистика письменника як рушійна сила суспільних процесів.

  статья, добавлен 28.09.2016

 • Дослідження збірки Василя Полтавчука "Ім’я любові". Розгляд особливостей морального конфлікту у новелах письменника та інтуїтивного і традиційного різновидів вчинків героя. Аналіз емотивізму як теорії, що претендує дати пояснення усіх оціночних суджень.

  статья, добавлен 08.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.