"А вже осінь прийшла у мій сад…" (із фольклористичного доробку Василя Сокола)

Короткий нарис життя та напрямки діяльності Василя Сокола як доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України. Організаційно-наукова робота керівника та опонента дисертацій, плани на майбутнє.

Подобные документы

 • Розгляд у порівняльному контексті художнього доробку Л. Українки та В. Стефаника у парадигматиці авторської стилістики. Концепція модернізму як буттєво-творчої практики, що визначає психотип літератора-митця, а відтак і неповторність його художніх візій.

  статья, добавлен 03.11.2020

 • Короткий опис біографії і дослідження творчої дороги Василя Андрійовича Симоненко. Оцінка вмісту патріотичної лірики в творах Симоненко. Загальний аналіз твору "Казка про дурила". Опис новаторства симоненкової поезії в розвитку української літератури.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2012

 • Короткий нарис життя та творчості українського письменника-слобожанина Костя Буревія, аналіз його найвидатніших творів. Обставини та провокуючі фактори національного прозріння Буревія. Причини невідомості життя та творчості Буревія в сучасній Україні.

  реферат, добавлен 21.09.2010

 • Різноманітність жіночих образів у творчому доробку В. Ткачука. Аналіз новел автора для кращого розуміння жіночих характерів, їх портретної характеристики й мовної індивідуалізації. Вплив жінки-матері на жанрово-стильові особливості творчості митця.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Короткі біографічні відомості про життя Наталени Королеви - української письменниці іспанського походження. Визначення впливу Василя Королевим-Старого на творчість, написання першого оповідання українською мовою. Публікація першої книжки "Во дні они".

  реферат, добавлен 17.12.2017

 • Короткий нарис життя Ю Щербака як радянського та українського письменника, сценариста, епідеміолога, публіциста, політика, еколога та дипломата. Початок його літературного шляху та оцінка досягнень і даній сфері. Аналіз найвідоміших творів автора.

  биография, добавлен 16.12.2017

 • Аналіз новелістичної творчості В. Стефаника, розкриття її психологізму, експресіонізму, акцентованого на соціальному тлі новел із сільського життя. Майстерність зображення письменником важкої праці селян у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століття.

  статья, добавлен 10.10.2018

 • Короткий нарис життя, особистісного та творчого становлення Е.А. По як батька інтелектуального детективу й наукової фантастики. Характеристика та головні ідеї деяких творів даного письменника, їх своєрідність, роль та значення в світовій літературі.

  реферат, добавлен 24.10.2011

 • Короткий нарис життя, етапи особистісного та творчого становлення Я.І. Щоголіва як українського поета, видатного представника українського романтизму. Характеристика та тематика літератури автора для дітей. Її значення для поширення кругозору читачів.

  биография, добавлен 31.03.2016

 • Короткий нарис життя, етапи особистісного та творчого становлення відомого українського поета О. Зуєвського. Тематика його творів різних періодів. Відображення інтелектуального сюрреалізму в збірках автора. Перекладацька діяльність О. Зуєвського.

  биография, добавлен 17.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.