Етика та сучасність

Етика як філософська дисципліна. Єдність ідеалів істини, добра й краси. Суще і належне у житті людини. Мораль на рубежі ХХІ століття. Кризові явища та глобальні проблеми, пов'язані з розвитком існуючої цивілізації. Феномен та поняття естетичного.

Подобные документы

 • Етика є важливою частиною електронної освіти, перед якою стоїть завдання підтримки моральних цінностей, ідеалів інформаційного суспільства. Виокремлення автором напрямків етизації електронної освіти. Призначення етичних кодексів сучасних організацій.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Аналіз основних положень комунікативної філософії (етики). Пошук відповіді на кантівські запитання щодо усвідомлення ролі комунікативних й екологічних засад людського буття, які на сучасному етапі розвитку людської цивілізації суттєво взаємопов’язані.

  статья, добавлен 23.12.2018

 • Поняття та основні напрямки екологічної етики. Збереження природного і людського буття. "Етика Землі" О. Леопольда. Екоцентризм - орієнтація на екологічність та відсутність протиставлення людини та природи. "Етика благоговіння перед життям" А. Швейцера.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Поняття юридичної етики як різновиду теорії професійної моралі, в якому принципи загальної, професійної етики застосовуються для аналізу моралі. Проблема співвідношення моралі і права. Визначення насильницьких дій як застосуванням сили, з опорою на силу.

  реферат, добавлен 14.12.2017

 • Поняття соціальної відповідальності. Фактори, що визначають етичний вибір. Стандарти етики менеджменту. Норми моралі в організації та встановлення доброзичливих відносин між підприємцями. Особливості процесу впровадження соціального контрактування.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2015

 • "Золоте правило" як критерій в розумінні складної діалектичної природи добра і зла. Проблема співвідношення моралі суспільства та індивіда. Мораль та політика. Проблема евтаназії в сучасній медицині. Особливості етики колективної відповідальності.

  статья, добавлен 25.06.2013

 • Поняття "медична сестра", "професійна етика медичних сестер". Лінгвокультурний аспект формування професійної етики медичних сестер в американських вищих навчальних закладах. Досвід занять із курсів "Медсестринська етика" у Черкаській медичній академії.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Предмет та специфіка етики, характеристика її структури. Сутність моралі і її функціонування в суспільстві. Проблема морального вибору, співвідношення моральної мети і засобів. Основні етапи історичного розвитку моралі. Реальність морального прогресу.

  реферат, добавлен 17.05.2016

 • Потенціал концепцій постмодерну для виявлення тенденцій репрезентації моралі та етики в сучасному соціогуманітарному дискурсі. Необхідність нових етичних підходів до інтерпретацій моралі як феномену в соціокультурних реаліях після постмодерної доби.

  статья, добавлен 15.03.2020

 • Елементи моралі як ідеального феномену в умовах первіснообщинного ладу. Зв'язок етики й моралі. Етика як вияв рефлексії індивіда у рабовласницькому суспільстві. Мораль феодального та буржуазного суспільства, епохи Відродження. Аналіз комуністичної моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.