Етика та сучасність

Етика як філософська дисципліна. Єдність ідеалів істини, добра й краси. Суще і належне у житті людини. Мораль на рубежі ХХІ століття. Кризові явища та глобальні проблеми, пов'язані з розвитком існуючої цивілізації. Феномен та поняття естетичного.

Подобные документы

 • Біографічні відомості про Григорія Нудьгу. Визначення основних джерел та складових етики Г.А. Нудьги як громадянина, вченого і письменника. Аналіз принципів, ідеалів, переконань та позицій Нудьги. Розуміння мети, змісту та цінності життя в етиці Нудьги.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Спілкування як царина людської моральності. Парадигма спілкування в сучасній культурі. Аспекти стимулюючої ролі спілкування в житті людської особистості й культури загалом. Відкритість і замкненість, монологічність і діалогічність людської особистості.

  лекция, добавлен 19.03.2015

 • Етика як знання людини про добро і зло, що піднімає її на один рівень з божеством, є її сила і право впливати на світові події, змінювати дійсність. Внутрішня поведінка людини, її етос як певна життєва позиція, як дружба, любов, ненависть, презирство.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Трансформація індустріального, постіндустріального суспільств у сучасне інформаційне в Новітню епоху. Песимізм етичної концепції А. Шопенгауера. Презирливе ставлення до простих людей в етичних поглядах Ф. Ніцше. Етика неопозитивізму та психоаналізу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Характеристика сутності концепту "професійна етика PR-діяльності" на понятійному рівні. Окреслення етичних принципів професійної діяльності в системі паблік рилейшнз як ієрархічну трирівневу системи в контексті зарубіжної та вітчизняної практики.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Огляд особливостей педагогічної діяльності. Дослідження відносин між педагогом, учнем, батьками учня та керівником навчального закладу. Аналіз специфіки педагогічної етики у вищому навчальному закладі. Моральні норми регулювання стосунків між педагогами.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Формування нової філософської парадигми, за якою суб'єктивізм протиставив себе об'єктивізму, ірраціоналізм — раціоналізму. Зародження етичної думки на українських теренах. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі. Зв'язки етики з іншими науками.

  реферат, добавлен 20.12.2017

 • Бізнес-етика: історія її виникнення, поняття, риси, етичні правила та стан на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні етичні норми та принципи ведення справи. Корпоративні кодекси ділової поведінки людини. Взаємна довіра як основа етики бізнесу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Дослідження проблеми співвідношення моралі і права. Насильство і мораль. Мета і засоби її досягнення. Характеристика особливостей професії юриста. Моральні якості юриста. Моральні вимоги до діяльності судів, правоохоронних органів та їх працівників.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Роль і значення абсолютного механічного детермінізму і фаталізму в науковій діяльності Демокрита. Погляди філософа на природу людини та її життя. Місце вчення про найвище благо і чесноти в етиці Демокрита. Найважливіші чесноти людини та їх значення.

  реферат, добавлен 17.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.