Зв'язок міжнародного права із зовнішньою політикою і дипломатією

Взаємозв'язок зовнішньої політики і права в міжнародній системі. Доктрина політичного реалізму і її прихильники. Перетворення політичних ідей в норми міжнародного права. Роль дипломатії в проблемі співвідношення зовнішньої політики і міжнародного права.

Подобные документы

 • Особливості співвідношення Конституції України й міжнародно-правових норм. Еволюція питання взаємодії міжнародного й національного права в українському законодавстві. Правило сприйняття чинних міжнародних договорів. Норми міжнародного звичаєвого права.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Аналіз проблеми співвідношення міжнародного права (МП) та політики держав у міжнародних відносинах (МВ). Підходи щодо взаємодії політики держав та МП, аналіз їх взаємного впливу в МВ. Приклади впливу політичних інтересів держав на формування норм МП.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Виникнення міжнародного права, його поняття та особливості. Співвідношення міжнародного і внутрідержавного права. Нормотворення, зовнішня політика і дипломатія. Система, галузь і загальний предмет міжнародного права. Міжнародно-правовий інститут.

  лекция, добавлен 18.12.2014

 • Поняття, норми і визначення міжнародного права. Об'єкти і суб’єкти міжнародно-правового регулювання. Основні історичні етапи розвитку і вдосконалення міжнародного права. Гаазькі конференції миру, створення ООН і формування сучасного міжнародного права.

  контрольная работа, добавлен 04.04.2009

 • Проблема співвідношення міжнародного та національного права, як одна із найважливіших сучасних проблем юриспруденції, яка має не лише теоретичне, а й практичне значення. Законодавство України про взаємодію внутрішньодержавного та міжнародного права.

  контрольная работа, добавлен 01.04.2012

 • Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.

  курсовая работа, добавлен 11.01.2011

 • Розгляд основ зародження міжнародного права і історії його розвитку від стародавніх століть. Визначення ролі, місця і завдань міжнародного права у розвитку багатофункціональних відносин держав. Огляд системи і джерел сучасного міжнародного права.

  реферат, добавлен 18.05.2016

 • Суб'єкти сучасного міжнародного права. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Співвідношення міжнародного публічного права і приватного права. Формування буржуазних інститутів міжнародного права. Вирішення спорів у міжнародних організаціях.

  учебное пособие, добавлен 17.11.2018

 • Передумови становлення та основні етапи розвитку міжнародного права. Особливості співвідношення міжнародного публічного і внутрішньодержавного права. Сутність кодифікації як систематизації діючих міжнародно-правових норм з метою уточнення їх змісту.

  шпаргалка, добавлен 25.12.2013

 • Огляд історії розвитку, поняття, предмет, метод, принципи і функції міжнародного права. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Включення до сфери міжнародного права норм, спрямованих на регулювання міжнародної системи транспорту та зв’язку.

  лекция, добавлен 15.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.