Зв'язок міжнародного права із зовнішньою політикою і дипломатією

Взаємозв'язок зовнішньої політики і права в міжнародній системі. Доктрина політичного реалізму і її прихильники. Перетворення політичних ідей в норми міжнародного права. Роль дипломатії в проблемі співвідношення зовнішньої політики і міжнародного права.

Подобные документы

 • Співвідношення міжнародного права й політики держав у міжнародних відносинах. Доктринальні підходи щодо взаємодії політики держав й міжнародного права, їх взаємного впливу. Приклади впливу політичних інтересів держав на формування норм міжнародного права.

  статья, добавлен 24.11.2016

 • Концепція співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права в контексті примату міжнародного права. Принципи міжнародного права в контексті захисту прав, свобод і законних інтересів особи. Універсальні і партикулярні норми міжнародного права.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Поняття та основні етапи розвитку міжнародного права, його функції та співвідношення з внутрішньодержавним правом. Міжнародна міжурядова організація як суб’єкт міжнародного права. Судові рішення та доктрина визнаних фахівців з міжнародного права.

  краткое изложение, добавлен 28.05.2015

 • Теоретичні та практичні проблеми міжнародного економічного права як складової міжнародного публічного права. Сучасні концепції міжнародного економічного права, його місце та роль у системі міжнародного права. Сутність міжнародного економічного права.

  анализ книги, добавлен 29.09.2016

 • Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права. Предмет, об'єкт правового регулювання та функції міжнародного права. Система сучасного міжнародного права. Зв'язок міжнародного та внутрішньодержавного права.

  реферат, добавлен 03.12.2015

 • Особливості джерел міжнародного права - зовнішньої форми виразу норм та основних принципів міжнародного права. Відмінні риси таких універсальних джерел міжнародного права, як міжнародний договір та міжнародний звичай. Головні суб’єкти міжнародного права.

  контрольная работа, добавлен 19.08.2010

 • Ознаки національного права. Взаємодія міжнародного та національного права у правовій системі. Міжнародний договір, як форма права, його місце у системі національного права. Шляхи подолання колізій між нормами міжнародного права і національного права.

  курсовая работа, добавлен 17.02.2018

 • Аналіз впливу політики держав на дотримання норм міжнародного права. Підходи, концепції, погляди науковців щодо місця та значення політики держав в процесі дотримання міжнародного права. Приклади впливу політичних інтересів на рішення, дії держави.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Дослідження становлення людини як суб’єкта міжнародного права. Зв’язок визнання індивіда як суб’єкта міжнародного права із проявами глобалізації в міжнародному праві. Проблемні питання, що виникають із визнанням людини як суб’єкта міжнародного права.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Концепція дихотомії права. Міжнародне право як система, яка спирається на згоду держав, виражену у формі міжнародного звичаю та договору. Теорія примату міжнародного права щодо національного. Механізми включення міжнародного права в національній систему.

  контрольная работа, добавлен 10.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.