Зв'язок міжнародного права із зовнішньою політикою і дипломатією

Взаємозв'язок зовнішньої політики і права в міжнародній системі. Доктрина політичного реалізму і її прихильники. Перетворення політичних ідей в норми міжнародного права. Роль дипломатії в проблемі співвідношення зовнішньої політики і міжнародного права.

Подобные документы

 • Генезис ідеї міжнародного права та її відображення в філософсько-правовій думці. Фактори впливу на розвиток міжнародного права. Значення прав людини в процесі становлення сучасного міжнародного права в умовах глобальних трансформацій сучасності.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Досліджується поняття соціальних відносини та система їх регулювання. Визначається роль міжнародного права у цій системі. Звертається увага на виклики і загрози, що детермінують посилення ролі міжнародного права у регулюванні соціальних відносин.

  статья, добавлен 04.12.2018

 • Дослідження соціальних відносини, система їх регулювання. Роль міжнародного права у цій системі. Виклики і загрози, що детермінують посилення ролі міжнародного права у регулюванні соціальних відносин і необхідність перегляду нинішньої системи регулювання.

  статья, добавлен 27.03.2016

 • Визначення ролі, значення і співвідношення норм міжнародного публічного права і міжнародного економічного права у процесі міжнародного регулювання суб'єктів економічного співробітництва в контексті становлення міжнародного економічного правопорядку.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Поняття міжнародного права, його виникнення. Основні етапи розвитку міжнародного права: рабовласництво, середньовіччя, буржуазних революцій, в перехідний період розвитку від буржуазного до сучасного. Формування сучасного міжнародного права в Україні.

  курсовая работа, добавлен 23.10.2014

 • Суб'єктна і об'єктна сфери дії міжнародного права. Виникнення міжнародного права та його періодизація. Створення і припинення діяльності міжнародних організацій. Юридичні наслідки міжнародного протиправного діяння. Захист мирного населення під час війни.

  шпаргалка, добавлен 08.03.2015

 • Поняття принципів міжнародного права, їх характеристика та нормативно-правовий зміст. Процес формування та функціонування основоположних принципів права, їх функції, ознаки та структура. Класифікація принципів міжнародного права, його правове значення.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2015

 • Поняття, сутність і загальні принципи міжнародного повітряного права. Джерела міжнародного повітряного права та основні свободи повітряного простору. Права та обов'язки учасників повітряного сполучення, відповідальність у міжнародному повітряному праві.

  контрольная работа, добавлен 13.11.2019

 • Дослідження підходів китайського законодавства до проблеми співвідношення норм міжнародного і національного права. Проблема врегулювання питання на конституційному рівні. Форми застосування норм міжнародного права в КНР. Концепція "гармонійної єдності".

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Проблема імплементації норм міжнародного права як одна з центральних у теорії міжнародного права. Характеристика основних причин створення в Україні конституційного механізму імплементації норм міжнародного морського права у внутрішнє законодавство.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.