Ще раз до питання про одноактність зведення скіфських курганів

Дослідження послідовності спорудження бічних могил в скіфських курганах. Встановлення факту існування первісного обвалування місця похорону. Значення кургану як сакрального об’єкту скіфів. Складність поховальних споруд для представників скіфської еліти.

Подобные документы

 • Характеристика соціальної позиції відомого елітного скіфського поховального комплексу, розкопаного у Бердянську. Розгляд версії про поховання в ньому жриці. Вивчення матеріалів кургану, що співвідносяться з синхронними пам’ятками Нижнього Дніпра.

  статья, добавлен 22.08.2018

 • Загальна характеристика ямної археологічної культури. Дослідження курганів в басейні р. Базавлук на Дніпрянському Правобережжі. Опис конструкції кромлехів. Встановлення антропоморфних стел на поверхні насипів. Огляд схематичного зображення божеств.

  статья, добавлен 12.08.2015

 • Перші згадки про скіфів у Північному Причорномор’ї. Передумови зародження державності у скіфів. Процес утворення Великої Скіфії, період найвищого її розквіту (VІІ ст. до н.е. – ІV ст. н.е.). Занепад Великої Скіфії. Мала Скіфія та її загибель у ІV ст. н.е.

  курсовая работа, добавлен 11.01.2011

 • Висвітлення поглядів державного і політичного діяча Едварда Бенеша на словацьке питання в роки Другої світової війни. Визначення місця Словаччини у відновленій Чехословацькій державі. Ставлення Бенеша до факту існування самостійного словацького народу.

  статья, добавлен 04.05.2018

 • Легенди походження скіфів. Наукова версія походження скіфів. Географічне розташування та етнографічна історія. Обставини появи скіфів у степах Північного Причорномор'я. Уявлення про соціальне розшарування та класову структуру суспільства скіфів.

  реферат, добавлен 26.11.2018

 • Дослідження скіфського комплексу IV ст. до н.е. з оригінальним односічним кинджалом північно-балканського типу. Поховальний обряд як характерний для класичної скіфської культури. Характеристика поховального інвентарю і хронологічна позиція кургану.

  статья, добавлен 05.10.2018

 • Розкриття феномену українського козацтва як об’єкту дослідження представників французької інтелектуальної еліти у період російсько-французького протистояння в 1762-1789 рр. Аналіз дипломатичної та інтелектуальної діяльності еліт Французького королівства.

  автореферат, добавлен 02.10.2018

 • Дослідження ливарних форм для відливання наконечників стріл, які походять із двох скарбів, випадково знайдених на півночі України. Схожість на вже відомі форми з поселень іткульської культури районів Приуралля, які були розвиненими ремісничими центрами.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Новітні дослідження пам’яток. Топографія курганних могильників. Мечі, списи, дротики, бойові сокири, сагайдачні набори. Форма і спосіб носіння скіфського лука. Знаряддя праці і предмети побуту. Прикраси і предмети туалету. Особливості скіфських поховань.

  курсовая работа, добавлен 27.10.2013

 • Соціально-історичні умови другої половини ХІХ ст. і їх вплив на виникнення національної еліти з представників різних соціальних верств. Вплив родинного виховання на становлення елітарної особистості. Роль еліти у духовному розвитку українського населення.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.