Ще раз до питання про одноактність зведення скіфських курганів

Дослідження послідовності спорудження бічних могил в скіфських курганах. Встановлення факту існування первісного обвалування місця похорону. Значення кургану як сакрального об’єкту скіфів. Складність поховальних споруд для представників скіфської еліти.

Подобные документы

 • Дослідження серії металевих предметів зі скіфських курганів Херсонщини IV ст. до н.е. з археологічного зібрання НМІУ, які інтерпретовано як медичні інструменти. Поховальний інвентар скіфських могил, його строкатість і широке коло різноманітних артефактів.

  статья, добавлен 05.10.2018

 • Чоловічий та жіночий одяг. Віра та світогляд скіфських племен. Унікальні археологічні пам'ятки культури зі скіфських курганів, зброя, золоті прикраси. Культури і племена епохи раннього заліза. Відомості про скіфів давніх грецьких та римських авторів.

  презентация, добавлен 10.04.2015

 • Суперечки щодо походження і занепаду Скіфської держави. Українці – нащадки скіфів. Релігія, основні риси мистецтва та найвідоміші пам'ятки наших пращурів. Особливості господарства і побуту скіфських племен. Внесок скіфів у розвиток воєнного мистецтва.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2012

 • Дослідження архітектури та будівництва поховальних пам’яток скіфів у степу між Дніпром та Молочною. Встановлення закономірностей у топографії та плануванні курганних могильників цього регіону. Характеристика елементів будови насипу скіфського кургану.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Аналіз матеріальної та духовної культури скіфських племен Північного Причорномор’я. Характеристика кургану Товста Могила як культурної та археологічної спадщини скіфів. Розгляд найголовніших знахідок кургану. Вивчення елементів Золотої пекторалі.

  курсовая работа, добавлен 13.04.2015

 • Дослідження використання скіфських металевих казанів. Визначення сакральних функцій казанів у культовій та поховальній обрядовості скіфських племен Північного Причорномор'я. Казан як ритуальний символ, пов'язаний з уявленнями про життя та смерть.

  статья, добавлен 08.05.2018

 • Матеріали дослідження комплексів курганів скіфського часу № 6 та 28 біля села Любимівка Каховського р-ну Херсонської області, де серед поховального інвентаря зафіксовано знахідки бойових сокир, які є далеко не самою поширеною категорією скіфської зброї.

  статья, добавлен 22.08.2018

 • Курган як різновид поховальних пам'ятників, у формі земляного насипу над поховальною ямою. Символіка, значення та походження курганів. Складність структури курганів і поховальних обрядів древніх слов'ян. Кургани на території України, їх характеристика.

  реферат, добавлен 13.08.2016

 • Стаття присвячена характеристиці стовпових дерев’яних склепів, які розмішувалися в насипах і виконували роль не тільки поховальних споруд, а були й храмами, де здійснювалися різного роду ритуали. Досліджено понад сотню курганів ранньоскіфського часу.

  статья, добавлен 05.10.2018

 • Дослідження ливарних форм для відливання наконечників стріл, які походять із двох скарбів, випадково знайдених на півночі України. Обґрунтування теорії, що саме із східних районів ливарні форми поступали до скіфських ливарників у Північне Причорномор’я.

  статья, добавлен 22.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.