Ще раз до питання про одноактність зведення скіфських курганів

Дослідження послідовності спорудження бічних могил в скіфських курганах. Встановлення факту існування первісного обвалування місця похорону. Значення кургану як сакрального об’єкту скіфів. Складність поховальних споруд для представників скіфської еліти.

Подобные документы

 • Античний керамічний імпорт на Більському городищі Скіфського часу. Вивчення знахідків ливарних форм із Північного Причорномор’я і Подніпров’я. Розвиток ливарного ремесла на Західному і Східному укріпленнях. Виготовлення скіфських наконечників стріл.

  статья, добавлен 01.06.2018

 • Структура скіфського війська, його організаційні засади, характер і види озброєння. Особливості прийомів і способів ведення воєнних дій. Опис та хронологічний аналіз війн за участю скіфів, встановлення принципів та особливостей їх воєнного мистецтва.

  автореферат, добавлен 27.08.2013

 • Построение по археологическим данным Келермесского могильника хронологической системы для периода скифской архаики. Сходство материалов из гробниц, погребальных сооружений в курганах "Репяховатая Могила", 407 у с. Журавка. Состояние и состав захоронений.

  статья, добавлен 05.10.2018

 • Дослідження діяльності, світського та приватного життя, психологічних портретів членів родини графів Потоцьких шляхом вивчення щоденників і мемуарів російської еліти. Аналіз особистого ставлення окремих представників дворянства до польських аристократів.

  статья, добавлен 06.09.2013

 • Розгляд матеріалів курганів раннього залізного віку поблизу міста Тараща в басейні річки Рось. Дослідження курганного могильника та заповнення могильної ями. Суть поховального обряду надмогильного пагорбу. Знаходження горщиків тюльпаноподібного профілю.

  статья, добавлен 05.10.2018

 • Кіммерійці як перші кочові вершники, що з'явилися в Україні. Початок епохи заліза, її головні особливості. Поняття стел як статуй із зображенням людей. Основні риси скіфської кераміки та поховання царів у курганах. Культура савроматів і сарматів.

  реферат, добавлен 03.12.2013

 • Історія формування та поступового зникнення трипільських та скіфських племен. Самоврядування боспорських мешканців. Формування слов’янства як етнічної спільноти. Передумови створення Русі. Традиції місцевого населення на території сучасної України.

  контрольная работа, добавлен 12.04.2015

 • Основна література до вивчення курсу. Історія первісного суспільства як історична дисципліна. Визначення терміну "Культурна антропологія". Предмет та об’єкт вивчення в історії первісного суспільства. Періодизація та синхронізація первісної історії.

  презентация, добавлен 01.12.2016

 • Дослідження питання про роль національно-інтелектуальної еліти, що реально здійснює вплив на суспільно-політичну думку, на прикладі життя та наукових праць Павла Чубинського, як визначного носія національно-культурних ідей та цінностей українців.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Огляд історії дослідження "змійових" валів Переяславщини. Характеристика різних наукових версій про походження та датування даного типу земляних споруд. Питання та основні дискусії щодо значення слова "8ере". Перші згадки "змійови" валів Переяславщини.

  статья, добавлен 22.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.