"Від малого магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв'язок малих та великих драматичних форм у творчості Бертольта Брехта

Історія виникнення та постановки відомої опери німецьких драматургів та театральних діячів К. Вейля та Б. Брехта. Визнання "Розквіту та падіння міста Магаґоні" фахівцями та її успіх у публіки на музичному фестивалі. Проблеми малих драматичних форм.

Подобные документы

 • Дослідження історії драматичного відділення Музично-драматичної школи М.В. Лисенка – першої української театральної школи. Висвітлення причин створення школи, її особливостей. Визначення розпорядку роботи школи, прийомів підготовки театральних діячів.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Новаторство Б. Брехта в драматургии и театре. Создание теории "эпического театра", его отличие от "аристотелевской" драмы. Историческая хроника "Матушка Кураж и ее дети": идейное содержание и проблематика; воплощение в пьесе принципов "эпического театра".

  реферат, добавлен 30.05.2012

 • Дослідження відмінностей китайської опери від її західних аналогів. Поєднання елементів музики, співу, діалогу, танцю, акробатики та вправ військового мистецтва в китайському музичному театрі. Історія становлення, структура та принципи Пекінської опери.

  презентация, добавлен 12.09.2018

 • Біографія Леся Курбаса - видатного діяча українського театру, засновника спочатку політичного, а потім і філософського театру в Україні. Історія становлення театральних форм та жанрів. Особливості великої бюджетної та малої "благодійної" містерії.

  реферат, добавлен 06.11.2017

 • Шлях Ріхарда Вагнера до реформи опери. Рання творчість Ріхарда Вагнера. Історія створення опери та її зв’язок з життєвими обставинами композитора. Ідея, сюжет, зміст опери "Фея". Таємниця імені героїні та її походження. Хроніка створення і долі опери.

  статья, добавлен 17.06.2012

 • Розгляд мистецтва як соціальної терапії. Аналіз театральних систем Аристотеля і Брехта. Поєднання філософії та психоаналітики у книзі А. Бадью "Театр для діалогу". Відновлення громадянських зв’язків засобами театру. Критика П. Фрейре системи навчання.

  статья, добавлен 30.11.2017

 • Розвиток театральної культури в Америці, заснування на початку XVIII ст. першого професійного театру. Формування перших труп, що складалися із драматургів та музикантів. Поява театрів комедії, водевіля, опери та балету. Шоу-міністрелі, мюзикли Бродвею.

  презентация, добавлен 29.07.2018

 • Аналіз витоків і розвитку турецької дитячої драматургії, яка в українському сходознавстві є малодослідженим пластом турецької культури. Введення у науковий дискурс нових імен і творінь турецьких драматургів. Дослідження поетики драматичних творів.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Історія розвитку бандурного репертуару. Систематизація жанрів і форм оригінальної бандурної творчості в історичній ретроспективі та на сучасному етапі. Урахування соціокультурних передумов функціонування інструмента в національному музичному середовищі.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Визначення специфіки та особливостей творення художнього простору в театрі. Конструктивні складові сценографії театральної вистави. Застосування теоретичних положень естетики творення образів та аналіз художньо-декораційних композицій театральної сцени.

  статья, добавлен 14.09.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.