"Від малого магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв'язок малих та великих драматичних форм у творчості Бертольта Брехта

Історія виникнення та постановки відомої опери німецьких драматургів та театральних діячів К. Вейля та Б. Брехта. Визнання "Розквіту та падіння міста Магаґоні" фахівцями та її успіх у публіки на музичному фестивалі. Проблеми малих драматичних форм.

Подобные документы

 • Зміст поняття "театр малих форм", причини виникнення та занепаду театрів мініатюр та кабаре у Російській імперії та, зокрема, Одесі. Внесок театрально-мініатюрного руху Одеси в загальний розвиток жанру. Історія розвитку одеських театрів малих форм.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Роль і значення останнього періоду в творчості Брехта (1949–1956 рр.) для становлення теорії та практики діалектичного театру – нового етапу театру Бертольта Брехта. Єднання двох берегів драматичної спадщини "Lehrstiicke" і "dialektische Drama".

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Распространение эпического театра благодаря режиссерским и теоретическим работам Бертольта Брехта. Связь идеи катарсиса, порожденной античной драмой с концепцией роковой предопределенности человеческой судьбы. Изучение пьесы "Мамаша Кураж и ее дети".

  реферат, добавлен 28.08.2018

 • Поєднання драматурга (автора п'єси-обробки) та режисера (автора вистави), взаємозбагачення драматургічного і режисерського досвіду в авторській інтерпретаційній моделі Брехта театральної вистави трагедії давньогрецького драматурга Софокла "Антігона"

  дипломная работа, добавлен 06.05.2013

 • Драматургические искания ХХ века: основные направления и их краткая характеристика. Теория эпического театра, условия его формирования. Воплощение принципов эпического театра в пьесе "Кавказский меловой круг" Б. Брехта. Идейно-художественный смысл драмы.

  реферат, добавлен 18.06.2012

 • Дослідження художньо-теоретичної спадщини німецького драматурга, режисера і теоретика театру Бертольта Брехта. Обґрунтування провідної ролі естетичної категорії наївного як філософської квінтесенції брехтівського методу художнього відтворення дійсності.

  статья, добавлен 20.09.2013

 • Диригентська інтерпретація опери "Катерина Ізмайлова" на київській сцені. Творчість Д.Д. Шостаковича – унікальне явище в музично-театральній культурі. Історія створення опери та проблеми її музично-сценічної постановки. Визнання твору у Радянському Союзі.

  дипломная работа, добавлен 06.11.2012

 • Історія виникнення сатуру - драматичних сценок побутового і комічного характеру. Вплив етруських акторів на формування римського театру. Сутність ателану, його основні персонажі. Процес організації театральних вистав. Римський театр в різні епохи.

  реферат, добавлен 25.02.2013

 • "Епічний театр" як ціль театральної реформи. Б. Брехт і його діяльність у контексті німецької реалістичної драматургії. "Ефект очуження", форми та засоби його використання у театральній практиці. Конспект уроку по темі: "Епічний театр Бертольда Брехта".

  курсовая работа, добавлен 23.01.2010

 • Загальне поняття та класифікація малих архітектурних форм за призначенням. Види малих архітектурних форм, їх приклади та характеристика. Садові скульптури і фігури як родзинка архітектурного ансамблю. Роль та значення освітлення у ландшафтному дизайні.

  реферат, добавлен 28.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.