Л. Українка - вічна

Характеристика патріотизму поетеси, любові до рідного краю, занепокоєності жіночою долею, боротьби за свободу народу, лірики кохання і безмежної жаги до життя. Визначення культу героїв і героїзму у творчості Л. Українки. Огляд драми-феєрії "Лісова пісня".

Подобные документы

 • Визначення особливостей характерів дійових осіб у драматичних творах Лесі Українки у певній множинності та повторюваності провідних та другорядних рис. Відображення глибокого патріотизму та національної свідомості персонажів у творчості поетеси.

  реферат, добавлен 10.06.2010

 • Вплив сприятливого домашнього літературного середовища на формування творчої особистості Лариси Косач. Перші публікації Лесі Українки у літературній періодиці. Віршові збірки та драми "Касандра", "Одержима", "Жертва", "Лісова пісня", "Бояриня".

  реферат, добавлен 28.04.2015

 • Поезія Ліни Костенко - класика української любовної лірики. Етико-гуманістичний зміст інтимної лірики. Свято любові. "Це тихе сяйво над моєю долею...". Листи Кохання, адресовані Йому. Краса мистецького виконання, що домінує у художній манері поетеси.

  реферат, добавлен 07.11.2017

 • Леся Українка – справжній приклад великої патріотки. Творча, громадянська і політична діяльність поетеси до висвітлення проблем свого часу. Місце для любові до Вітчизни у серці кожної людини. Активна участь в українському національному русі Л. Українки.

  сочинение, добавлен 30.03.2013

 • Образ фантастичної істоти Мавки у творі "Лісова пісня" Л. Українки, як втілення усього доброго, гарного, світлого та вимріяного щастя. Характеристика образу Лукаша. Образ Дядька Лева як символ розуму, доброти та невичерпаності джерел народної творчості.

  реферат, добавлен 15.04.2014

 • Літературне життя 20-х років. Рецепція творчості Лесі Українки на сторінках одного з головних журналів 20-х років ХХ століття "Життя і революція". Риси особистості та грані характеру поетеси на сторінках часопису. Національний характер в житті поетеси.

  статья, добавлен 22.12.2016

 • Характеристика початку роботи Лесі Українки над прозовими жанрами, який пов'язаний з діяльністю гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Ознайомлення з найбільш відомими роботами поетеси. Визначення особливостей феномену таланту Лесі Українки.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Життєвий шлях поетеси. Творчий спадок Лесі Українки: поетична творчість, драматургія. Леся Українка та кінематограф. Фольклорна експедиція для запису на фонограф кобзарських дум. Драматична поема "Бояриня". Театральні постанови за творами Лесі Українки.

  реферат, добавлен 29.11.2014

 • Життя і творчість видатної діячки, поетеси та письменниці Лесі Українки. Вплив родини, дитячих років на подальшу творчість Лесі. Перші вірші поетеси. Відбиток пережитої страшної хвороби у творах діячки. Творчі спроби в історії, філософії та публіцистиці.

  реферат, добавлен 11.11.2010

 • Традиції жіночого письменства в Україні. Репрезентація жінки жіночою прозою у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Використання у творчості Лесі Українки інверсії узвичаєних гендерних ролей, розміщення сильної жінки в осердя драматичного конфлікту.

  статья, добавлен 03.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.