Л. Українка - вічна

Характеристика патріотизму поетеси, любові до рідного краю, занепокоєності жіночою долею, боротьби за свободу народу, лірики кохання і безмежної жаги до життя. Визначення культу героїв і героїзму у творчості Л. Українки. Огляд драми-феєрії "Лісова пісня".

Подобные документы

 • Дослідження оповідань і повістей Любові Яновської. Визначення темпоральної моделі буття героїв прози авторки. Феномен творчості письменниці, і сутність її світобачення. Світоглядна парадигма героїв прози Любові Яновської в контексті самого буття.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Тема кохання у творчості українських письменників. Роль безсмертя і кохання у романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита". Любовна катастрофа у поезіях Г. Гейне, В. Маяковського. Відображення вічної теми любові у трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта".

  презентация, добавлен 03.04.2013

 • Особливості потрактування категоріального поняття "істина" у творчості Т. Шевченка і Л. Українки. Аналіз низки спільних та відмінних рис художнього осмислення категорії істини кожним із митців. Поєднання поняття любові та істини у творчості письменників.

  статья, добавлен 26.01.2017

 • "Лісова пісня" як єдиний драматичний твір Л. Українки, що має авторський нотний додаток: мелодії українських народних пісень для виконання на сопілці. Узагальнення та коментар інформації про особливості деяких мелодій, відомості про їх походження.

  статья, добавлен 17.11.2017

 • Частотність уживання мовних одиниць як важливий показник авторського ідіолекту. Пестливо-зменшені одиниці у творчості Л. Українки. Кількість екзотизмів, що називають чужоземні реалії. Відображення картини світу та етнічного мовомислення поетеси.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • З’ясування різних аспектів міжтекстового діалогу, які простежуються в ліриці Л. Українки щодо творчості Г. Гейне. Дослідження особливої значущості творчості письменника-романтика у формуванні образно-смислових домінант оригінальної творчості Л. Українки.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Біографія А. Ахматової, її мистецьке становлення, заслуги в розвитку російської літератури. Гоніння поетеси в період тоталітарного режиму. Особливості ахаматовської лірики, її зв'язки з традиціями російської прози XIX ст. Тема любові у її творчості.

  реферат, добавлен 03.01.2010

 • Ідеї свободи в драматичній поемі Лесі Українки "На руїнах", написаної на основі біблійних тем, які пов'язані з історичними подіями в бутті єврейського народу. Інтерпретація ідейного змісту твору крізь призму базових категорій філософії екзистенціалізму.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Функціонування феномену природи в поетичній творчості Лесі Українки. Природа як засіб моделювання конфлікту та природа як один із конструентів характеротворення. Концепт природи в контексті модерністських пошуків західноєвропейської драми fin de siecle.

  автореферат, добавлен 15.10.2013

 • Аспекти міжтекстового діалогу, які простежуються в ліриці Л. Українки щодо творчості Г. Гейне. Пріоритетні об’єкти зіставлення. Значущість творчості письменника-романтика у формуванні образно-смислових домінант оригінальної творчості Л. Українки.

  статья, добавлен 29.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.