Л. Українка - вічна

Характеристика патріотизму поетеси, любові до рідного краю, занепокоєності жіночою долею, боротьби за свободу народу, лірики кохання і безмежної жаги до життя. Визначення культу героїв і героїзму у творчості Л. Українки. Огляд драми-феєрії "Лісова пісня".

Подобные документы

 • Кохання як одне з найкращих і найглибших людських почуттів, його етапи розвитку та їх основні прояви. Огляд цього феномену на прикладі інтимної лірики Дмитра Павличка. Вираження любові в поезії зрілого періоду митця. Аналіз шедеврів еротичної лірики.

  статья, добавлен 11.03.2015

 • Аналіз явища антиколоніалізму у творчості Лесі Українки. Процес відстоювання потреб національного визволення українців, опозиція російському колоніальному дискурсові. Розгляд драматичної поеми "Бояриня", думка поетеси на національний наратив модернізму.

  статья, добавлен 31.01.2013

 • Характеристика біографії української поетеси Л. Мосіної. Опис творчого шляху поетеси та факторів, які визначили основні теми та жанри її творчості. Характеристика трагедії життя Л. Мосіної. Визначення головних здобутків життя і творчості поетеси.

  статья, добавлен 27.10.2016

 • Фактори, які впливали на формування таланту Лесі Українки. Діяльність гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Зв'язок Лесі Українки з соціал-демократичним рухом. Місце фольклору у біографії української поетеси. Поетичний театр Лесі Українки.

  реферат, добавлен 25.04.2009

 • Уявлення про філософські акценти у творчості Лесі Українки. Зазначення років життя та головних досягнень. Вік особистісної соціалізації Лесі Українки, поетична та літературно-публіцистична творчість. Соціальне середовище, родинне виховання й освіта.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Дослідження творчого доробку української поетеси, літературного критика, громадського діяча - Лесі Українки (Лариси Петрівни Квітки-Косач). Відмінні риси світогляду поетеси, який формувався під впливом ідей Т.Г. Шевченка, М. Драгоманова та І. Франка.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Дослідження та аналіз сутності екокритики, як напрямку в літературознавстві, прийнятного для аналізу художніх творів українських письменників. З’ясування доцільності та раціональності застосування екокритики для аналізу драми Лесі Українки "Лісова пісня".

  статья, добавлен 19.09.2012

 • Леся Українка - українська письменниця, перекладач та культурний діяч. Літературна діяльність у жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики. Участь письменниці в українському національному русі. Леся Українка та кінематограф України.

  презентация, добавлен 07.04.2015

 • Твори Лесі Українки, написані на основі античних сюжетів як оригінальне і глибокозмістовне звертання поетеси до вічних сюжетів "батьківщини людського духу". Характерні риси художнього мислення поетеси. "Аполонівська" драма Лесі Українки "Кассандра".

  статья, добавлен 17.10.2010

 • Дослідження оповідань і повістей Любові Яновської. Визначення темпоральної моделі буття героїв прози авторки. Феномен творчості письменниці, і сутність її світобачення. Світоглядна парадигма героїв прози Любові Яновської в контексті самого буття.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.