Л. Українка - вічна

Характеристика патріотизму поетеси, любові до рідного краю, занепокоєності жіночою долею, боротьби за свободу народу, лірики кохання і безмежної жаги до життя. Визначення культу героїв і героїзму у творчості Л. Українки. Огляд драми-феєрії "Лісова пісня".

Подобные документы

 • Поетична творчість Л. Українки. Особливості художнього трактування образу України і національної ідеї у творчості Л. Українки. Художньо-естетичне осмислення культурологічних виявів загальнолюдського і національного в поезії Л. Українки.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Проблема сприйняття творчості Л. Українки публіцистом, літературним критиком Є. Сверстюком. Творення героїчного міфу письменниці Сверстюком на противагу міфу, сконструйованого радянським літературознавством. Аналіз структури авторського міфу Л. Українки.

  статья, добавлен 30.03.2018

 • Особливості сприйняття творчості Лесі Українки. Ознайомлення із причинами, ідейною та художньою цінністю незвичайних для української літератури тем та сюжетів. Осмислення літературознавцями та критиками феномену екзотизму в творчості Лесі Українки.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Аналіз актуальних проблем людини і природи в поетичній творчості М. Петренка. Природа рідного краю в поезіях М. Петренка як естетична цінність, важливий компонент духовної культури суспільства, могутній засіб цілісного духовного розвитку особистості.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки з метою визначення їх впливу на українську літературу та культуру в цілому. Аналіз стилю, ідейного змісту і художньої форми п’єс. Оцінка національної основи в ідейній тематиці творів вказаної поетеси.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2016

 • Вивчення естетичного феномену поезії Лесі Українки. Дослідження зв'язків сюжету та образів поеми Лесі Українки "Русалка" з європейською та українською романтичною поезією ХІХ століття. Розгляд синтезу фольклорних літературних традицій у ліриці поетеси.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Базові концепти осмислення людського буття в драмах Л. Українки, пов’язані з ключовими категоріями філософії екзистенціалізму. Характеристика проблем особистісного вибору в драматичних поемах авторки. Трактування екзистенціалу любові в творах письменниці.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Особливості становлення модерністської парадигми Л. Українки в українському літературному процесі. Своєрідність її світовідчуття й світобачення. Оригінальність модерних реінтерпретацій міфології, біблійних мотивів, мандрівних сюжетів у її творчості.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Характеристика полікультурності видатної української письменниці, перекладача, літературознавця Л. Українки. Аналіз контактів з російською культурою і інтерпретація вірша письменниці, написаного російською мовою. Компаративний аналіз постатей Л. Українки.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Життєвий і творчий шлях української письменниці Лариси Петрівни Косач-Квітки (Лесі Українки). Основні жанри її творчості: поезія, лірика, епос, драма, проза, публіцистика. Праці в ділянці фольклористики і активна участь в українському національному русі.

  реферат, добавлен 12.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.