Л. Українка - вічна

Характеристика патріотизму поетеси, любові до рідного краю, занепокоєності жіночою долею, боротьби за свободу народу, лірики кохання і безмежної жаги до життя. Визначення культу героїв і героїзму у творчості Л. Українки. Огляд драми-феєрії "Лісова пісня".

Подобные документы

 • Біографія А. Ахматової, її мистецьке становлення, заслуги в розвитку російської літератури. Гоніння поетеси в період тоталітарного режиму. Особливості ахаматовської лірики, її зв'язки з традиціями російської прози XIX ст. Тема любові у її творчості.

  реферат, добавлен 03.01.2010

 • Ідеї свободи в драматичній поемі Лесі Українки "На руїнах", написаної на основі біблійних тем, які пов'язані з історичними подіями в бутті єврейського народу. Інтерпретація ідейного змісту твору крізь призму базових категорій філософії екзистенціалізму.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Функціонування феномену природи в поетичній творчості Лесі Українки. Природа як засіб моделювання конфлікту та природа як один із конструентів характеротворення. Концепт природи в контексті модерністських пошуків західноєвропейської драми fin de siecle.

  автореферат, добавлен 15.10.2013

 • Аспекти міжтекстового діалогу, які простежуються в ліриці Л. Українки щодо творчості Г. Гейне. Пріоритетні об’єкти зіставлення. Значущість творчості письменника-романтика у формуванні образно-смислових домінант оригінальної творчості Л. Українки.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Поетична творчість Л. Українки. Особливості художнього трактування образу України і національної ідеї у творчості Л. Українки. Художньо-естетичне осмислення культурологічних виявів загальнолюдського і національного в поезії Л. Українки.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Проблема сприйняття творчості Л. Українки публіцистом, літературним критиком Є. Сверстюком. Творення героїчного міфу письменниці Сверстюком на противагу міфу, сконструйованого радянським літературознавством. Аналіз структури авторського міфу Л. Українки.

  статья, добавлен 30.03.2018

 • Аналіз актуальних проблем людини і природи в поетичній творчості М. Петренка. Природа рідного краю в поезіях М. Петренка як естетична цінність, важливий компонент духовної культури суспільства, могутній засіб цілісного духовного розвитку особистості.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Особливості сприйняття творчості Лесі Українки. Ознайомлення із причинами, ідейною та художньою цінністю незвичайних для української літератури тем та сюжетів. Осмислення літературознавцями та критиками феномену екзотизму в творчості Лесі Українки.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки з метою визначення їх впливу на українську літературу та культуру в цілому. Аналіз стилю, ідейного змісту і художньої форми п’єс. Оцінка національної основи в ідейній тематиці творів вказаної поетеси.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2016

 • Вивчення естетичного феномену поезії Лесі Українки. Дослідження зв'язків сюжету та образів поеми Лесі Українки "Русалка" з європейською та українською романтичною поезією ХІХ століття. Розгляд синтезу фольклорних літературних традицій у ліриці поетеси.

  статья, добавлен 05.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.