Українське мовознавство ХХ ст.

Новий етап українського мовознавства після революційних подій 1917–1918 рр. Сфери застосування мови та її поширення завдяки Українській Академії Наук. Занепад мовознавчої науки у період сталінських репресій, її стан за часів "відлиги" й "застою".

Подобные документы

 • Мова і мовлення як об’єкт і предмет вивчення. Основні проблеми загального мовознавства, місце мовознавства в системі наук. Основні функції мови та порівняльно-історичний метод вивчення мов. Науково-матеріалістична та ненаукові теорії походження мови.

  шпаргалка, добавлен 08.05.2014

 • Вивчення сфери зацікавлень українських мовознавців діаспори – історії української мови, діалектології, ономастики, лексикографії, проблеми українського правопису та термінології. Ознайомлення з основними проблемами культури мови іншомовного середовища.

  реферат, добавлен 10.04.2014

 • Визначення місця мовознавства в системі наук. Ознайомлення з причинами виникнення нейролінгвістики, інженерної лінгвістики, математичної лінгвістики, лінгвосеміотики, лінгвогеографії. Вивчення та характеристика основних методів дослідження мови.

  реферат, добавлен 09.07.2017

 • Місце мовознавства в системі наук. Природа, сутність, функції, будова мови. Специфіка розвитку різних рівнів мовної структур. Фонетика як лінгвістична дисципліна. Класифікація звуків. Диференційні та інтегральні ознаки фонем. Лексико-семантичні категорії.

  учебное пособие, добавлен 11.04.2013

 • Мовознавство Середніх століть, Відродження та Нового часу. Порівняльно-історичне мовознавство і філософія мови. Сучасні технології лінгвістичних досліджень. Організація автоматизованої системи для укладання одномовних українських та двомовних словників.

  реферат, добавлен 28.05.2018

 • Відомості про мову та мовознавство як науку. Природа і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах. Походження й розвиток письма, генеалогічна й типологічна класифікації мов, рівні та одиниці мови.

  учебное пособие, добавлен 20.08.2017

 • Основні проблеми походження української мови як корінного питання українського мовознавства та вирішення часткових питань українського глотогенезу в мовознавчій спадщині академіка А.Ю. Кримського, що стосуються хронології виникнення української мови.

  статья, добавлен 16.11.2012

 • Дослідження підходів до структурування мови кіно на основі ідеї метатеорії мовознавства К.М. Тищенка. Пізнавальний і художній погляд режисерів. Особливості відтворення екранного зображення та його вплив на глядача. Погляд на метатеорію мовознавства.

  статья, добавлен 31.05.2017

 • Розглядаються воєнні дії на українських землях у період Першої світової війни, які спричинили фундаментальні зрушення в українському суспільстві. Причини зростання української національної свідомості та чинники революційних змін в Україні 1917-1918 рр.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Особливості опису й аналізу українського та російського мовознавства в підручниках з історії лінгвістичних учень, опублікованих у Румунії протягом ХХ-ХХІ ст. "Політичний чинник" у дескрипції російського і радянського мовознавства румунськими вченими.

  статья, добавлен 07.12.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.