Еволюція власного імені в жанрі російської казки (від народної до літературної)

Опис антропонімного простору літературних казок ХІХ-ХХ століть з урахуванням його еволюційного розвитку, відображення традицій і новаторства у вживанні власного імені. Виявлення складу найменувань персонажів народних казок, їх форми та варіанти.

Подобные документы

 • Характеристика дефініції віршованої казки, взаємодія фольклорних і літературних компонентів у жанровій модифікації. Принципи побудови системи персонажів у збірках казок П. Білецького-Носенка та О. Бодянського, основні види авторських художніх елементів.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Аналіз антифобіального дискурсу казок Т. Янссон про Мумі-тролів, порівняння онтології цих творів з картиною світу казок П. Треверс про Мері Поппінс. Реконструкція дотепної рефлексії К. Чуковського щодо претензій деяких практик тоталітарного суспільства.

  статья, добавлен 22.04.2018

 • Розвиток жанру літературних казок у творчості письменників кінця XVII – початку XX століття. Особливість жанрових різновидів вигадки. Новаторство Наталі Кобринської у стилі письменницької фантазії. Використання протистояння добра і зла у своїх роботах.

  курсовая работа, добавлен 21.05.2016

 • Дослідження основних параметрів жанрової природи літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка - генезису, проблематики, особливостей змістоформи. Виділення ролі і місця гумористично-викривальних концептів структурної модифікації даних творів.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Параметри жанрової природи літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка: генезис, проблематику, особливості змістоформи. Виділення ролі і місця гумористично-викривальних концептів структурної модифікації даних творів як результату динаміки жанру.

  статья, добавлен 14.09.2016

 • Дослідження поняття та основних функцій казки або твору, в якому переплітаються реальність та вимисел (вигадка). Герої українського казкового епосу. Персонажі казок про тварин, соціально-побутових та чарівних казок. Образ жінки в українських казках.

  реферат, добавлен 26.03.2013

 • Поняття і значення казок І. Франка. Їх виховна цінність, високий ідейний і художній рівень, яскравий національний колорит. Педагогічна мета збірки казок Франка "Коли ще звірі говорили", емоційний вплив на читача. Хто такий "Лис Микита" і звідки родом.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2009

 • Казка як фольклорний розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події. Їх класифікація, характеристика теорій схожості сюжетів, персонажів казок різних країн світу. Стилістичний та лексичний аналіз творів, національні особливості діалогу у них.

  реферат, добавлен 18.07.2011

 • Розгляд тексту казки як ієрархії семіотично навантажених знаків, які мають відтворюватися при перекладі для забезпечення функціонально адекватного сприйняття твору. Порядок оцінки ступеню адекватності українських перекладів збірки казок Р. Кіплінга.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Культурна сфера Поділля після його включення до складу Російської імперії. Розмаїття тематики, жанрові особливості пісень, казок, легенд, інших форм народної творчості як важливих засобів збереження та відстоювання автентичності і осібності українців.

  статья, добавлен 06.06.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.