Еволюція власного імені в жанрі російської казки (від народної до літературної)

Опис антропонімного простору літературних казок ХІХ-ХХ століть з урахуванням його еволюційного розвитку, відображення традицій і новаторства у вживанні власного імені. Виявлення складу найменувань персонажів народних казок, їх форми та варіанти.

Подобные документы

 • Ігри "Утвори слова із букв" та "Голосування ногами". Що таке казка, з чого вона починається, де відбуваються події та які дійові особи найчастіше зустрічаються. Дослідження твору Д. Біссета "Тигр і автор". Опис головних персонажів, роль тигра та автора.

  конспект урока, добавлен 24.11.2015

 • Використання українських народних казок як засобу виховання. Вплив фольклору на формування в дівчат відповідального ставлення до материнства. Приклади традиційних для українського фольклору типів казкових персонажів: матері, матері-природи та злої мачухи.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Поетика літературних казок Наталії Кобринської з погляду функціонування лімінального топосу як межової зони між двома світами - сакральним і профанним. Образи-символи, які репрезентують сфери міфічного двосвіття: могила, хата в лісі, вітер, дорога.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Дослідження використання письменником власного імені персонажа як елемента характеротворення. Міфологічна вмотивованість імен персонажів. Вплив на емоційний стан читача "гри" з власною "назвою" персонажа. Прийоми називання особи різними формами імен.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Міфопоетичний аналіз ІОМ як фрагменту "міського тексту" російської літератури. Історіософська концепція Салтикова-Щедріна та її витоки, космогонія та основні риси світу міста Глупова. Виявлення закономірностей, яким підкоряється світобудова "Казок".

  автореферат, добавлен 24.06.2014

 • Наратологічні та стилістичні особливості французьких авторських казок. Застосування прийому перетворення або реверсії вихідного сюжету. Наративна структура сучасних французьких казок, характеристика та специфіка модифікацій відомих класичних казок.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Розгляд основного феномену циклу дитячих казок С. Козлова, в основі якого розкриття внутрішнього світу головних героїв та їх гуманістичного потенціалу. Внутрішні переживання героїв казок, розкриття їх взаємовідносин, що ґрунтуються на почуттях дружби.

  статья, добавлен 13.10.2018

 • Дослідження російської літературної казки письменників першої половини XIX століття, виявлення закономірностей її розвитку та місця серед інших жанрів романтичної літератури. Зумовленість еволюції авторської казки універсальним характером фольклору.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Сюжетні, композиційні модифікації, яких зазнала казка про Білосніжку з моменту свого виникнення до теперішнього часу. Просторово-часові характеристики сучасних казок про Білосніжку. Особливості передачі точки зору героїв, традиційні ролі персонажів.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Розгляд часопростіру у структурі української народної чарівної казки в аспекті методології дослідження художнього простору. Аналіз особливостей структурної поетики художнього простору у взаємозв’язку з бінарною логікою та ієрархічною класифікацією.

  автореферат, добавлен 24.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.