Еволюція власного імені в жанрі російської казки (від народної до літературної)

Опис антропонімного простору літературних казок ХІХ-ХХ століть з урахуванням його еволюційного розвитку, відображення традицій і новаторства у вживанні власного імені. Виявлення складу найменувань персонажів народних казок, їх форми та варіанти.

Подобные документы

 • Визначення відмінних й споріднених рис фольклорної та літературної казки. Диференціація казок І. Франка за концепцією симптоматичної відповідності й наближеності літературної казки до народної. Виявлення естетичних засад символізму в казках І. Франка.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

 • Уточнення сутності поняття літературної казки, розгляд відмінностей літературної та народної казок. Аналіз лінгвостилістичних особливостей англійської літературної казки А.А. Мілна. Використання автором різних мовностилістичних засобів та прийомів.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Особливості національно-культурного компонента як етнолінгвістичної категорії. Визначення його місця в структурі української народної казки. Розкриття семантики аналізованих мовних одиниць. Відтворення етномовної інформації в текстах українських казок.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Фольклористичний, структуралістський, психоаналітичний, соціо-історичний та феміністичний підходи до аналізу літературних казок. Виявлення структурних компонентів фольклорної казки як жанру, виділення і співвідношення постійних елементів в її композиції.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Перські народні казки як частина багатого перського фольклору за своїми сюжетами, формами і художніми засобами. Основна тема українських та перських народних казок – боротьба добра і зла. Перемога справедливості і висміювання антигероя у казках.

  курсовая работа, добавлен 20.02.2011

 • Наукові дослідження жанру українських казок про тварин. Основні структурні компоненти сюжету казки про тварин. Парадигма образу трікстера. Зв’язок українських народних казок про тварин із ритуально-обрядовою дійсністю. Міфологічні основи казкового жанру.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Усна народна творчість. Головна функція фольклору. Текст народної поезії. Дитячі фольклорні твори. "Безкінечні пісеньки" у дитячому фольклорі. Малі жанри фольклору. Тематичні групи казок. Ідейно естетичний аналіз казки. Теми соціально-побутових казок.

  курсовая работа, добавлен 06.04.2014

 • Дослідження досвіду проведення уроків світової літератури в загальноосвітній школі з використанням прийомів компаративістики. Особливості порівняння казок "Фарбований шакал" індійської народної казки та літературної казки І. Франка "Фарбований Лис".

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Визначення й аналіз необхідності розмежування показників фольклорної та літературної казок. Ознайомлення з результатами порівняння національних фольклорних варіантів, що виявить специфіку особливості розвитку сюжету про Синю Бороду у різних народів.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • Характеристика дефініції віршованої казки, взаємодія фольклорних і літературних компонентів у жанровій модифікації. Принципи побудови системи персонажів у збірках казок П. Білецького-Носенка та О. Бодянського, основні види авторських художніх елементів.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.