Еволюція власного імені в жанрі російської казки (від народної до літературної)

Опис антропонімного простору літературних казок ХІХ-ХХ століть з урахуванням його еволюційного розвитку, відображення традицій і новаторства у вживанні власного імені. Виявлення складу найменувань персонажів народних казок, їх форми та варіанти.

Подобные документы

 • Характерні етнографічні моменти, використані М. Гоголем у процесі роботи над своїми творами. Використання М. Гоголем українських народних пісень, казок, легенд, опис звичаїв та обрядів у своїх творах. Причини інтересу автора інтерес до народного побуту.

  статья, добавлен 22.12.2016

 • Бібліографічний покажчик української народної та літературної казки як чинника духовної культури. Раритетні казкові сюжети січеславських письменників - П. Коробчанського і В. Корнієнка, у яких відтворено побут, звичаї, військова звитяга козацтва.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Специфіка жанру літературної казки, принципи класифікації її жанрових модифікацій. Погляди І. Франка на жанр казки у його відмінностях від інших (байки, притчі, легенди, оповідання). Оцінка ролі творчості автора в розвитку даного літературного напрямку.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Розробка структурно-семантичної формули динамічних функцій типологізованих дійових осіб для фантастичної казки Нормана Ліндсея "The Magic Pudding". Застосування метонімій і гіпербол у художньому тексті. Віддифиренціювання народної казки від літературної.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Розкриття поняття фольклоризму, його ознак та особливостей. Особливості використання творів усної народної словесності як джерела фольклоризму в романі Віталія Мацька "Катарсис". Поєднання народних традицій та літературних інновацій у романі Мацька.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Розгляд публікацій художніх творів для дітей Сухомлинського в дитячих журналах, педагогічній пресі та виданнях. Зростання інтересу до творчості педагога, що проявляється у збільшенні випуску різними видавництвами збірників його оповідань та казок.

  статья, добавлен 01.09.2018

 • Комплексний аналіз художнього простору крізь призму категорії модельованої бінарної опозиції "свій"/"чужий" у контексті поетики художнього твору. Розгляд часопростору у структурі української народної чарівної казки. Функціонування ритуалу переходу.

  автореферат, добавлен 14.10.2015

 • Проведення компаративного аналізу жанрових та сюжетних особливостей англійської та української зооказки, системи їхніх персонажів. На основі ілюстративних джерел опис композиційних аспектів анімалістичної казки. Зазначено її актуальність і важливість.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Ключові концепти казок Івана Франка, уміщених у збірці. Вербалізація концептуальної опозиції мудрість — дурість, яка ілюструє, що раціоналізм в українському менталітеті межує з ліризмом та сентименталізмом. Наділення героїв збірки незвичайними рисами.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Досліджуються мемуари письменника В. Гжицького "Спогади про минуле". Розглядається опис атмосфери плужанських літературних вечорів, власного вступу до організації. Розкриваються суперечливі процеси у середовищі літературно-мистецької інтелігенції.

  статья, добавлен 18.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.