Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Системний аналіз екзистенціалізму війни в українській та німецькій літературах про Другу світову війну. Типологічні спільності та відмінності у художньому відтворенні буття людини під час воєнних дій. Особливості екзистенціалізму війни в літературі.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Історія життя та творчості відомого американського письменника, журналіста, лауреата Нобелівської премії Ернеста Хемінгуея, його участь добровольцем у Першій світовій війні. Пошук свого шляху в літературі та етапи формування світогляду письменника.

  реферат, добавлен 14.05.2017

 • Особливості поетики у процесі творчої еволюції Єйтса. Дослідження філософсько-естетичної системи письменника. Розуміння суґестивного впливу поетичного слова і здатності естетичного досвіду викликати у сприймаючій свідомості спогади чи виняткові емоції.

  статья, добавлен 25.10.2018

 • Дослідження рецепції іранської культури у літературній творчості М.В. Гоголя. Огляд ідеологічної спадщини письменника. Відтворення суспільно-політичної ситуації ХХ ст., в перекладах іранських текстів. Форми творчої та національної адаптація творів.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Дослідження життєвого шляху та творчості легенди американської літератури Е. Хемінгуея. Аналіз художньої особливості ранніх творів письменника, використання модерністських прийомів. Огляд творів "І сходить сонце", "Прощавай, зброє!" та "Старий і море".

  реферат, добавлен 14.04.2011

 • Вивчення художньо-естетичної парадигми Самчука. Специфіка некласично-ірреального виміру світомислення письменника. Аналіз індивідуальної гіпотези буття. Розкриття онтологічної природи авторської риторики. Вивчення принципів віталізму та екзистенціалізму.

  автореферат, добавлен 25.06.2014

 • Розгляд біографії і творчості французького письменника-фантаста Жюль Верна. Перші ж романи принесли йому всенародне визнання. Щойно книги французького письменника виходили друком, вони негайно перекладалися багатьма мовами й поширювалися в усьому світі.

  реферат, добавлен 09.01.2012

 • Дослідження проявів авторської присутності в творчості американського письменника Дж. Барта. Характеристика наративних стратегій у романах автора різних періодів. Обґрунтування місця полеміки діалогу автора-текста у сучасних літературних теоріях.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Вивчення творчості та дослідження еволюції ідей Хвильового. Аналіз ідеологічних передумов до творення образу українського письменника. Дослідження впливу західних наративів на сприйняття письменника в Україні після здобуття країною незалежності.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Оригінальність жанрово-стильових, проблематико-тематичних та поетикальних особливостей творчої спадщини В. Підмогильного. Специфіка хронотопу та особливості поетики твору. Роль та значення у літературі екзистенціалізму. Наративна структура оповідань.

  статья, добавлен 25.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.