Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Ключові етапи зародження, формування та розвитку теми пам’яті у творчості П. Модіано. Оцінка впливу творчого спадку Марселя Пруста на постановку даної проблеми у романах автора. Значення періоду окупації для здобутку письменника як часопростору романів.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Відомості про життєвий шлях Мольєра. Дослідження творчої еволюції письменника. Аналіз головних проблем творчості митця. Осміювання людських пороків у мольєрівських п’єсах: жадібності, удавання, скнарості, лицемірства, святенництва, відносин в родині.

  реферат, добавлен 04.11.2014

 • Історія вивчення творчості С. Довлатова. Особливості взаємодії документалізму й художнього вимислу в оповіданнях і повістях письменника. Основні засоби і форми співвіднесення норми й абсурду, ідеалу і повсякденної реальності у творах письменника.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Загальний біографічний портрет Генріха Теодора Белля. Навчання письменника та його приватне життя. Характеристика творів Г. Белля. Оцінка письменника критиками. Особливості творчості Г. Белля. Основні проблеми у творчості німецького письменника.

  реферат, добавлен 09.07.2017

 • Аналіз творчості Р.Л. Стівенсонa, характеристика неоромантизму в англійській літературі кінця ХІХ – почaтку ХХ століть. Розвиток пригодницького жанру у романах письменника, його особливості. Визначення впливу aвтобіогрaфічних аспектів на творчість автора.

  курсовая работа, добавлен 25.10.2016

 • Загальна довідка про життєвий шлях Франца Кафки. Розгляд художнього втілення концепції світу та людини у творчості німецькомовного письменника. Дослідження специфічних рис художнього стилю у книгах Кафки. Оцінка літературної спадщини письменника.

  дипломная работа, добавлен 13.12.2013

 • Дослідження особливостей індивідуального мовлення письменників на прикладі творчості митців Східної Слобожанщини. Залежність образної системи, архітектоніки твору від творчої особистості письменника, його ідейно-естетичної концепції та світобачення.

  статья, добавлен 26.08.2012

 • Висвітлення життєвого шляху М. Стельмаха, аналіз та характеристика його творчості. Вклад М. Стельмаха у дослідження та розвиток українського фольклору. Фольклорно–етнографічна діяльність письменника, вивчення фольклористичного процесу ХХ ст. в Україні.

  курсовая работа, добавлен 29.09.2015

 • Опис французької столиці як центра художнього життя і генератора нових естетичних ідей у книзі Є. Хемінгуея. Літературні шукання письменника, роки своєї молодості, любов і дружба, якими вони були тоді в Парижі. Роль міста у житті та творчості письменника.

  доклад, добавлен 27.11.2015

 • Формування та еволюція світоглядних та естетичних позицій Є.Маланюка. Основні етапи творчої еволюції письменника з їх ідейно-стильовими домінантами. Етапи національного самоусвідомлення. Сутність історіософської концепції творчості видатного письменника.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.