Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Оригінальність жанрово-стильових, проблематико-тематичних та поетикальних особливостей творчої спадщини В. Підмогильного. Специфіка хронотопу та особливості поетики твору. Роль та значення у літературі екзистенціалізму. Наративна структура оповідань.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Ключові етапи зародження, формування та розвитку теми пам’яті у творчості П. Модіано. Оцінка впливу творчого спадку Марселя Пруста на постановку даної проблеми у романах автора. Значення періоду окупації для здобутку письменника як часопростору романів.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Відомості про життєвий шлях Мольєра. Дослідження творчої еволюції письменника. Аналіз головних проблем творчості митця. Осміювання людських пороків у мольєрівських п’єсах: жадібності, удавання, скнарості, лицемірства, святенництва, відносин в родині.

  реферат, добавлен 04.11.2014

 • Історія вивчення творчості С. Довлатова. Особливості взаємодії документалізму й художнього вимислу в оповіданнях і повістях письменника. Основні засоби і форми співвіднесення норми й абсурду, ідеалу і повсякденної реальності у творах письменника.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Аналіз творчості Р.Л. Стівенсонa, характеристика неоромантизму в англійській літературі кінця ХІХ – почaтку ХХ століть. Розвиток пригодницького жанру у романах письменника, його особливості. Визначення впливу aвтобіогрaфічних аспектів на творчість автора.

  курсовая работа, добавлен 25.10.2016

 • Загальний біографічний портрет Генріха Теодора Белля. Навчання письменника та його приватне життя. Характеристика творів Г. Белля. Оцінка письменника критиками. Особливості творчості Г. Белля. Основні проблеми у творчості німецького письменника.

  реферат, добавлен 09.07.2017

 • Загальна довідка про життєвий шлях Франца Кафки. Розгляд художнього втілення концепції світу та людини у творчості німецькомовного письменника. Дослідження специфічних рис художнього стилю у книгах Кафки. Оцінка літературної спадщини письменника.

  дипломная работа, добавлен 13.12.2013

 • Дослідження особливостей індивідуального мовлення письменників на прикладі творчості митців Східної Слобожанщини. Залежність образної системи, архітектоніки твору від творчої особистості письменника, його ідейно-естетичної концепції та світобачення.

  статья, добавлен 26.08.2012

 • Висвітлення життєвого шляху М. Стельмаха, аналіз та характеристика його творчості. Вклад М. Стельмаха у дослідження та розвиток українського фольклору. Фольклорно–етнографічна діяльність письменника, вивчення фольклористичного процесу ХХ ст. в Україні.

  курсовая работа, добавлен 29.09.2015

 • Детально розкрито проблеми відбиття національної та авторської картин світу крізь призму мовної свідомості письменника. Для прикладу взято віршований текст представника французького поетичного дискурсу XIX століття Поля Верлена "Soleils couchants".

  статья, добавлен 08.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.