Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Дослідження жанрових, тематичних та стилістичних особливостей творчості корейського письменника Лі Мунйоля з точки зору традиції та новаторства. Впливи екзистенціалізму, романтизму та конфуціанського світогляду на ідейну спрямованість прози автора.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Дослідження життєвого шляху видатного українського письменника Івана Франка. Аналіз творчої та наукової спадщини, перекладацької діяльності. Релігійні погляди письменника. Переклади творів Франка іншими мовами. Останні роки життя. Вшанування пам'яті.

  реферат, добавлен 07.05.2016

 • Опис життєвого та творчого шляху видатного письменника Г.Г. Маркеса. Історія написання та художній аналіз роману "Сто років самотності". Характеристика мотивів самотності як сюжетної домінанти твору. Аналіз творчого методу письменника на прикладі роману.

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Аналіз особливостей неоміфологізації, виявлених в американській літературі та масовій культурі другої половини ХХ – початку ХХI століть. Дослідження світоглядної та творчої еволюції Дж. Апдайка як романіста, форм міфологізації в романах письменника.

  автореферат, добавлен 19.07.2015

 • Дослідження аналітико-інтелектуального стилю німецького письменника. Розгляд філософського підґрунтя творчості Томаса Манна. Простеження його життєвого шляху та діяльності. Розбір ідей та змісту романів і новел. Характеристика головних персонажів.

  лекция, добавлен 13.05.2017

 • Дослідження проблематики і поетики сатири в романах американського письменника Курта Воннегута. Аналіз філософсько-ідеологічної і художньої концепцій та особливостей творчої манери письменника. Пошук ним смислу буття та призначення людини у світі.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Дослідження життєвого шляху видатного письменника-сатирика, художника Олександра Зінов’єва. Вивчення особливостей радянського періоду наукової діяльності автора. Розгляд характеристики індивідуальності О. Зінов’єва, періодизація еволюції творчості.

  статья, добавлен 19.03.2016

 • Дослідження поетики прози Григорія Сковороди, аналіз художнього вираження філософських ідей у його прозі. Літературно-естетичні погляди письменника. Дослідження педагогічних поглядів мислителя та значення творчості письменника в національній літературі.

  автореферат, добавлен 30.08.2014

 • Дослідження ставлення автора до сновидінь на прикладі творчості французького письменника-романтика Жерара де Нерваля. Типи ставлення митців до оніричних елементів та їх застосування у творах епохи Романтизму. Інтерес до сновидних аспектів в літературі.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Стан дослідження життєпису Ю. Липи – українського письменника і науковця. Одеський період творчості Ю. Липи. Перший період еміграції письменника. Познанський, Варшавський та Яворівський період в житті письменника. Творча спадщина та поетичні збірки.

  контрольная работа, добавлен 12.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.