Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Поняття, значення та сутність "живого організму". Стан і потенційні можливості наявних матеріальних сил людської тілесності. Взаємодія діючої і активної сили людського організму. Підхід до процесу еволюції людської тілесності, специфіка живих сил.

  автореферат, добавлен 11.08.2014

 • Проблема вибору смислу життя та соціокультурної детермінації людини. Пошук індивідуумом стійкої платформи для здобуття щастя. Аналіз концепцій осмисленої життєдіяльності людської екзистенції з позицій феліцітарності та розвитку соціокультурності людини.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Життя і творчість поета-байкаря Г. Сковороди, формування його світогляду. Система філософських поглядів Г. Сковороди, його міркування про щастя, відношення філософа до Бога, Біблії, людини та світу. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  реферат, добавлен 14.12.2015

 • Характеристика філософії Гоголя та Сковороди, її співзвучність. Звернення до морально-філософського рівня. Найважливіша складова етичної системи обох філософів – питання про щастя в різних його аспектах. Розуміння Бога у творах Юркевича, як вищого начала.

  реферат, добавлен 27.03.2011

 • Проблема свободи у творчості Т. Шевченка, її розуміння свободи як передумови щастя і умови розкриття істинної природи людини. Індивідуальний досвід відстоювання власної духовної свободи, її плекання та роль для формування вартісних людських якостей.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Дослідження структури людського досвіду як філософського джерела формування вчення Д. Юма про феномен людської природи, аналіз його гуманістичної сутності. Співставлення вчення Юма із сучасними інтерпретаціями у філософському лібералізмі, постмодернізмі.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Здійснено спробу осмислити феномен індустріалізації людської тілесності в сучасних соціокультурних реаліях. Проаналізовано культурні смисли і коди, закладені в образах людської тілесності, які безперервно транслюються засобами масової інформації.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Феномен індустріалізації людської тілесності в сучасних соціокультурних реаліях. Аналіз культурних смислів і кодів, закладених в образах людської тілесності, які безперервно транслюються засобами масової інформації. Канони фемінінності і маскулінності.

  статья, добавлен 07.02.2019

 • Проблема екзистенціально-антропологічного тлумачення принципів феноменологічної рефлексії. Відношення, що утворене буттям та характером людської присутності у світі. Ситуація розширення людської присутності. Морально-етична реконструкція феномену події.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Стислий опис життєвого шляху та творчої діяльності Григорія Сковороди — українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога. Філософські погляди Г. Сковороди, його міркування про щастя. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  контрольная работа, добавлен 24.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.