Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Проблема екзистенціально-антропологічного тлумачення принципів феноменологічної рефлексії. Відношення, що утворене буттям та характером людської присутності у світі. Ситуація розширення людської присутності. Морально-етична реконструкція феномену події.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Стислий опис життєвого шляху та творчої діяльності Григорія Сковороди — українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога. Філософські погляди Г. Сковороди, його міркування про щастя. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  контрольная работа, добавлен 24.04.2015

 • Освітлення цілісної картини концепції свободи у філософській спадщині Т. Шевченка. Розгляд розуміння цього феномену як передумови щастя і необхідної умови розкриття істинної природи людини. Аналіз множинності значень, які поет вкладав у поняття "свобода".

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Огляд філософсько-правового дослідження змісту людської гідності, у контексті взаємозв’язку людини і права. Аналіз формування і розвитку цієї ідеї від античності й до сучасності. Обґрунтування впливу людської гідності на природне та позитивне право.

  автореферат, добавлен 29.08.2013

 • Дослідження емпатії, як особливого прояву людської чуттєвості, в процесі протікання творчого акту. Виявлення сутності творчої діяльності митця, розвинена чуттєвість якого трансформується в художній твір. Розгляд проблеми творчості в контексті емпатії.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Визначення місця особи Христа для космологічного вчення Чеслава Станіслава Бартніка. Теологічна персоналістична модель згідно цього філософа - інструмент, що дає повне розуміння та цілісне бачення людської особистості в онтологічному вимірі світу.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Аналіз основних теоретико-методологічних підходів до визначення та пояснення феномену "цінності" як складної соціальної категорії у соціальній філософії, оскільки від розуміння його сутності залежить розуміння мотивів життєдіяльності особи, суспільства.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Визначення релігії як першої форми самореалізації особи. Розгляд порівняння індуїзму і християнства в релігійно-філософському плані. Аналіз специфіки духовної практики, яка грає головну роль у вдосконаленні людської особистості в релігійній сфері.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Дослідження прав особи як онтологічної проблеми. Розгляд питання про владу людини над людиною. Інтерпретація прав персони як форми посттрадиційної легітимації політичної влади. Суть універсальності людської гідності та партикуляризму етичної схильності.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Аналіз сутності протиріч людської природи, закладених у контрадикції між біологічною і соціальною складовими. Розгляд поняття "особистість" у контексті філософської антропології. Характеристика статусу людського життя та філософського осмислення світу.

  статья, добавлен 01.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.