Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Здійснено спробу осмислити феномен індустріалізації людської тілесності в сучасних соціокультурних реаліях. Проаналізовано культурні смисли і коди, закладені в образах людської тілесності, які безперервно транслюються засобами масової інформації.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Феномен індустріалізації людської тілесності в сучасних соціокультурних реаліях. Аналіз культурних смислів і кодів, закладених в образах людської тілесності, які безперервно транслюються засобами масової інформації. Канони фемінінності і маскулінності.

  статья, добавлен 07.02.2019

 • Дослідження структури людського досвіду як філософського джерела формування вчення Д. Юма про феномен людської природи, аналіз його гуманістичної сутності. Співставлення вчення Юма із сучасними інтерпретаціями у філософському лібералізмі, постмодернізмі.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Проблема екзистенціально-антропологічного тлумачення принципів феноменологічної рефлексії. Відношення, що утворене буттям та характером людської присутності у світі. Ситуація розширення людської присутності. Морально-етична реконструкція феномену події.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Стислий опис життєвого шляху та творчої діяльності Григорія Сковороди — українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога. Філософські погляди Г. Сковороди, його міркування про щастя. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  контрольная работа, добавлен 24.04.2015

 • Освітлення цілісної картини концепції свободи у філософській спадщині Т. Шевченка. Розгляд розуміння цього феномену як передумови щастя і необхідної умови розкриття істинної природи людини. Аналіз множинності значень, які поет вкладав у поняття "свобода".

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Огляд філософсько-правового дослідження змісту людської гідності, у контексті взаємозв’язку людини і права. Аналіз формування і розвитку цієї ідеї від античності й до сучасності. Обґрунтування впливу людської гідності на природне та позитивне право.

  автореферат, добавлен 29.08.2013

 • Дослідження емпатії, як особливого прояву людської чуттєвості, в процесі протікання творчого акту. Виявлення сутності творчої діяльності митця, розвинена чуттєвість якого трансформується в художній твір. Розгляд проблеми творчості в контексті емпатії.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Аналіз основних теоретико-методологічних підходів до визначення та пояснення феномену "цінності" як складної соціальної категорії у соціальній філософії, оскільки від розуміння його сутності залежить розуміння мотивів життєдіяльності особи, суспільства.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Визначення місця особи Христа для космологічного вчення Чеслава Станіслава Бартніка. Теологічна персоналістична модель згідно цього філософа - інструмент, що дає повне розуміння та цілісне бачення людської особистості в онтологічному вимірі світу.

  статья, добавлен 02.06.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.