Основи роботи з пакетом FlexPDE

Методичні, математичні та інформаційні аспекти застосування методу кінцевих елементів і пакету прикладних програм FlexPDE, моделювання тепло-гідравлічних процесів. Сценарій руху течії у трубі та визначення впливу в’язкості і густини на його швидкість.

Подобные документы

 • Розробка програми для реалізації системи, що забезпечує автоматичне управління та моделювання зміни музичних програм на радіостанції з використанням засобів Microsoft Visual. Програмна реалізація інтерфейсу та процесу моделювання роботи системи.

  курсовая работа, добавлен 08.01.2012

 • AutoCAD ("Automated Computer Aided Design") – це сучасна, відкрита для розвитку система прикладних комп’ютерних програм, яка здатна автоматизувати найрізноманітніші графічні роботи. Побудова титульного аркуша, геометричного та проекційного креслення.

  реферат, добавлен 07.02.2011

 • Фізичні й математичні основи побудови рівноважних меж зерна, розгляд найбільш відомого математичного апарату побудови - діаграми Вороного. Розробка системи моделювання кристалічної решітки в металах та сплавах. Візуалізація процесу зростання зерен.

  дипломная работа, добавлен 22.10.2012

 • Розрахунок формуючого фільтра, ітераційна коригування його параметрів. Моделювання СП методом формуючого фільтра (ФФ2),), якщо базовим генератором є блок Band Limited White Noise, Random Number. Моделювання та аналіз частотних характеристик ФФ1 і ФФ2.

  курсовая работа, добавлен 08.04.2013

 • Функції прикладних програм керування контентом. Apache HTTP-сервер та його архітектура. Файл .htacces та фреймворк Bootstrap. Розробка системи управління контенту, її реалізація на сервері Apache. Пояснення принципу роботи CMS та контрольні приклади.

  курсовая работа, добавлен 11.04.2015

 • Розробка математичної моделі, методів обробки, визначення діагностичних ознак та методу імітаційного моделювання кардіоінтервалограми для моніторингу адаптивно-регулятивних можливостей організму людини з захворюваннями серця при фізичних навантаженнях.

  автореферат, добавлен 29.03.2009

 • Коректність роботи системи при заданих початкових умовах. Мета - оцінка втрат повідомлень, відносної пропускної спроможності системи та визначення коефіцієнта завантаженості системи. Текст програми та результати її роботи.

  курсовая работа, добавлен 16.06.2007

 • Суть числового методу дослідження систем і процесів за допомогою моделюючого алгоритму. Способи генерування рівномірної випадкової послідовності: табличний, програмний та фізичне генерування. Моделювання випадкових величин та генератори випадкових чисел.

  курсовая работа, добавлен 04.03.2010

 • Опис великої інтегральної схеми пристрою множення. Аналіз розв’язків поставленої задачі, розробка принципової електричної схеми, логічної моделі і тесту перевірки, розрахунок швидкодії. Тестування з використанням пакету прикладних програм OrCAD 9.1.

  курсовая работа, добавлен 22.02.2010

 • Короткі теоретичні відомості про Deductor – аналітичну платформу, призначену для створення логічно завершених прикладних рішень в області аналізу даних. Основи роботи з аналітичною платформою Deductor виробництва російської компанії BaseGroup Labs.

  лабораторная работа, добавлен 14.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.