Основи роботи з пакетом FlexPDE

Методичні, математичні та інформаційні аспекти застосування методу кінцевих елементів і пакету прикладних програм FlexPDE, моделювання тепло-гідравлічних процесів. Сценарій руху течії у трубі та визначення впливу в’язкості і густини на його швидкість.

Подобные документы

 • Вивчення структури вікон і системи меню Electronics Workbench. Розгляд технології підготовки схем та складання їх компонентів на робочому полі програми. Визначення областей застосування та класифікаційних параметрів елементів радіоелектронної апаратури.

  методичка, добавлен 18.06.2010

 • Проектування програми керування мікропроцесорним пристроєм світлової індикації на мові С та Assembler. Розробка алгоритму роботи програми, структурної та електричної принципових схем. Здійснення комп’ютерного моделювання для перевірки розроблених програм.

  курсовая работа, добавлен 04.12.2014

 • Алгоритм ознайомчої роботи із пакетом DipTrace PCB Layout по трасуванню друкованої плати в автоматичному режимі: відкриття програмного забезпечення, створення зв'язків між елементами плати, редагування створених трас, конструювання таблиці зв'язків.

  лабораторная работа, добавлен 23.04.2011

 • Аналіз технічного забезпечення, вибір інструментального програмного забезпечення та середовища розробки програм. Створення класів для реалізації необхідних функцій для роботи програмного засобу. Розробка інтерфейсу для користувача та лістинг програми.

  курсовая работа, добавлен 24.08.2012

 • Загальні відомості, методи та постановка задачі динамічного програмування. Практичне застосування методу динамічного програмування на прикладі розподілення вантажів між 4-ма торговими суднами. Рекурентна природа обчислень в динамічному програмуванні.

  курсовая работа, добавлен 22.05.2015

 • Моделювання в області системотехніки та системного аналізу. Імітація випадкових величин, використання систем масового обслуговування, дискретних і дискретно-безперервних марковських процесів, імовірнісних автоматів для моделювання складних систем.

  методичка, добавлен 24.04.2011

 • Визначення прикладних та системних програм. Поняття операційної системи, її функції, склад, типи. Проблеми та компроміси систем програмування. Принцип дії архіваторів під час стиснення файлів. Загальна характеристика комп’ютерних вірусів та антивірусів.

  презентация, добавлен 25.02.2010

 • Моделювання стохастичних процесів методом формуючого фільтра, якщо базовим генератором є блок Band Limited White Noise. Коригування параметрів формуючого фільтра. Моделювання СП методом формуючого фільтра, якщо базовим генератором є блок Random Number.

  курсовая работа, добавлен 26.09.2012

 • Сутність емерджентного навчання, основаного на біологічних принципах закону природного відбору. Моделювання умов біологічної еволюції за рахунок взаємодії кінцевих автоматів, заданих наборами станів, і правил переходу. Етапи роботи генетичного алгоритму.

  реферат, добавлен 01.12.2015

 • Розробка VHDL-програми та синтез елементів пристрою для реалізації підстановки в S-блоках алгоритму DES. Основна функція шифрування (функція Фейстеля). Генерування ключів ki. Проведення симуляції роботи даних програм в середовищі САПР Aldec Riviera 2004.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.