Основи роботи з пакетом FlexPDE

Методичні, математичні та інформаційні аспекти застосування методу кінцевих елементів і пакету прикладних програм FlexPDE, моделювання тепло-гідравлічних процесів. Сценарій руху течії у трубі та визначення впливу в’язкості і густини на його швидкість.

Подобные документы

 • Розвиток у студента навичок роботи з сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями як складової його професійної підготовки. Загальні положення. Перелік завдань, вимоги до їх виконання та критерії оцінювання. Карта самостійної роботи студента.

  методичка, добавлен 25.03.2009

 • Тестування програмного забезпечення як процес його дослідження для отримання інформації про якість. Автоматизація тестування програми Join It - Jigsaw Puzzle. Методика тестування, структура пакету та його модулів. Вимоги до програмного забезпечення.

  дипломная работа, добавлен 24.07.2013

 • Математичне моделювання та створення програмних комплексів типу Nastran або Ansys. Рівняння методу незалежних струмів у матрично-векторній формі. Побудова блок-схеми алгоритму. Характеристика і умовні позначення даних. Текст та результати роботи програми.

  контрольная работа, добавлен 10.07.2012

 • Принципи обліку потоку рідини або газу та застосування вихрового потоковимірювача. Приймачі-перетворювачі вихрових коливань, застосування моделей шумів та фільтрів для них для розширення діапазону вимірювань. Визначення частоти синусоїдального сигналу.

  дипломная работа, добавлен 29.06.2009

 • Розробка моделі системи "Автомобільного магазину". Вивчення основи мови моделювання UML. Створення її для визначення, візуалізації, проектування й документування програмних систем. Використання діаграм кооперацій, послідовності, станів та класів.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2014

 • Області застосування JavaScript. Об'єктна модель документа. Ієрархічна структура моделі та їх взаємозв'язки з іншими об'єктами. Іменування об'єктів і точковий синтаксис. Розміщення сценаріїв у документах. Способи визначення моменту запуску сценарію.

  реферат, добавлен 20.08.2011

 • Програма клавіатурний тренажер. Застосування C++ BUILDER для створення інтерфейсних програм. Опис VCL компонентів. Робота з графікою GDI. Опис роботи та лістинг програми. Результат роботи програми. Інтегроване середовище розробки. Компоненти закладок.

  курсовая работа, добавлен 24.03.2009

 • Порядок обробки матриць. Обчислювання, надрукування елементів матриці С, кожен елемент якої дорівнює сумі відповідних елементів матриць А і В. Знаходження середнього значення серед усіх елементів масиву С. Розрахунок значень функцій на заданому інтервалі.

  контрольная работа, добавлен 12.09.2010

 • Поняття моделювання як процесу, що полягає у відтворенні властивостей тих чи інших предметів і явищ за допомогою абстрактних об’єктів та описів у вигляді зображень, планів, алгоритмів. Системи масового обслуговування. Модель роботи видавничого центру.

  курсовая работа, добавлен 15.09.2014

 • Загальна структура комп'ютера, архітектура процесора типу Intel 8086. Принцип роботи пам'яті, її види (постійна та оперативна). Основи програмування на мові асемблер та її синтаксис. Особливості використання позначок, кодів команд, операндів і директив.

  лабораторная работа, добавлен 27.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.